Ny miljøzone: Slut med den gamle dieselbil

Nu kommer der nye regler for dieseldrevne personbiler i Københavns Kommune. Samtidig skal Miljøzonen udvides, så den omfatter hele Ørestad.

Københavns Kommunes Miljøzone blev indført i 2013, og dengang fandtes Ørestad Syd ikke. Men i dag bor der ca. 11.800 mennesker i Ørestad Syd, og nu vil kommunen udvide Miljøzonen til hele kommunens område. I miljøzonen gælder der særlige regler for hvilke biler der må køre i zonen, og kommunen vil i samme omgang skærpe reglerne, se alle dieseldrevne personbiler skal have monteret partikelfilter. I dag gælder denne regel kun for lastbiler.

Københavns Kommune har netop annonceret de nye regler for Miljøzonen samt udvidelsen af zonen til området syd for Vejlands Allé og Wibrandtsvej og den del af Ørestad, der ligger syd for Øresundsmotorvejen. Selve motorvejen bliver undtaget for de nye regler. Efter annonceringsperioden kommer der en overgangsperiode på 14 måneder inden udvidelsen af miljøzonen kan effektueres og reglerne kan træde i kraft medio 2024.

I miljøzonen stilles der krav om partikelfiltre til følgende køretøjskategorier:
– Lastbiler og busser afhængig af alder
– Varebiler afhængig af alder
– Dieseldrevne personbiler

Krav til partikelfiltre på busser og lastbiler:
Ældre dieseldrevne lastbiler og busser har ikke adgang til miljøzonerne, medmindre de har monteret et partikelfilter. De nye miljøzoneregler for lastbiler og busser trådte i kraft 1. juli 2020.
Ældre dieseldrevne køretøjer (lastbiler og busser) over 3,5 ton skal være monteret med partikelfilter for at køre og parkere i miljøzonerne. En bus er indrettet til at blive benyttet af mere end 9 personer inkl. chauffør. En dieseldreven autocamper over 3,5 ton med mere end 9 sæder inkl. chauffør defineres som en bus og er dermed omfattet.
Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2015 eller senere eller have partikelfilter monteret for at have adgang til miljøzonerne.
For tunge køretøjer, som minimum er Euronorm VI, anses kravet om partikelfilter for at være opfyldt, og disse køretøjer må gerne køre i miljøzonerne.
Udenlandske køretøjer skal registrere sig, hvis de ikke opfylder datokravet, men har et partikelfilter monteret eller køretøjet er en euronorm, hvor partikelfilterkravet anses som opfyldt.

Krav til partikelfiltre på varebiler:
– Ældre dieseldrevne varebiler, der vejer op til 3,5 tons, har ikke adgang til miljøzonerne, medmindre de har monteret et partikelfilter. Reglerne gælder for alle dieseldrevne varebiler uanset farven på nummerpladen. Miljøzonereglerne for varebiler trådte i kraft 1. juli 2020.
Reglerne for varevogne i miljøzonerne er delt op i trin:
Fra 1. juli 2022: Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.
Fra 1. juli 2023: Varebiler skal være registreret den 1. september 2016 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.
For varebiler, som minimum er euronorm 5, anses kravet om partikelfilter for at være opfyldt, og disse køretøjer må gerne køre i miljøzonerne. Varebiler, der er registreret før ovenstående skæringsdatoer, skal have et partikelfilter monteret for at køre i miljøzonerne. 

This describes the image
En Saab fra 2009 med dieselmotor. Flot bil, men umiddelbart må den ikke køre rundt i Københavns Kommune efter 2024. Muligvis kan et partikelfilter eftermonteres.

Krav til partikelfilter på dieseldrevne personbiler:
– Der indføres forbud mod at køre med dieseldrevne personbiler uden partikelfilter i miljøzonen. Den nye regel vil ramme de køretøjer, der er indregistreret før den 1. januar 2011. Personbiler indregistreret efter denne dato har alle et fabriksmonteret partikelfilter.
– Der er mulighed for at kunne eftermontere partikelfilter som alternativ til udskiftning af køretøjer.

Bøder
Såfremt et køretøj ikke opfylder kravet om første registreringsdato og ej heller har et partikelfilter monteret, udstedes der et administrativt bødeforelæg for overtrædelse af miljøzonereglerne. Prisen på et administrativt bødeforelæg afhænger af typen af køretøj. For lastbiler og busser er prisen 12.500 kr. For varebiler og personbiler er prisen 1.500 kr.

Kontrol:
Der er opsat kameraer i miljøzonerne, der aflæser køretøjernes nummerplade, hvorefter nummerpladen sammenholdes med oplysninger i Motorregistret (DMR) for at fastslå, om køretøjet overholder kravet til første registreringsdato og om køretøjet har et partikelfilter monteret. Det kontrolleres ligeledes om køretøjet har en gyldig dispensation, og om der er registreret en undtagelse for køretøjet. Viser det sig, at køretøjet ikke overholder reglerne, sendes billede af nummerplade og information om køretøjet til Miljøstyrelsen, som er den ansvarlige myndighed i forhold til udstedelse af administrative bødeforelæg.

Undtagelser:
Reglerne i miljøzonerne gælder ikke for:
– Køretøjer, der er registreret i Danmark til veterankørsel.
– Køretøjer registreret i udlandet, som er mere end 30 år gamle.
– Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet, redningsberedskabet eller lignende nødtjenester, såfremt disse køretøjer sædvanligvis ikke kører i en miljøzone, og der er opstået et ekstraordinært behov for anvendelse af køretøjet i en miljøzone, eller køretøjet her anvendes til øvelsesvirksomhed.

Dispensationer:
Miljøstyrelsen har tre kategorier, hvor der i dag ofte tildeles en dispensation, fordi der foreligger særlige omstændigheder:
– Unikke specialkøretøjer, der kun kører i en miljøzone få dage på et år, og hvor prisen for at montere et partikelfilter er væsentlig højere end den gennemsnitlige partikelfilterpris, da partikelfilteret vil skulle tilpasses det enkelte køretøj.
– Tilfælde hvor hvor montering af partikelfilter er teknisk umulig på grund af køretøjets særlige konstruktion eller anvendelse
– Tilfælde hvor en offentlig aktivitet af samfundsmæssig interesse ikke kan gennemføres, fordi ansøgeren ikke har mulighed for at overholde miljøzonekravene.
For køretøjer til privat brug har Miljøstyrelsen mulighed for at meddele dispensation, hvis der ikke kan eftermonteres et godkendt partikelfilter på køretøjet, og hvor en offentlig aktivitet af samfundsmæssig interesse ikke vil kunne gennemføres, og køretøjet ikke kan udskiftes med et andet køretøj, og andre omstændigheder i øvrigt taler derfor.

Undtagelser for køretøjer, som anvendes til privat brug:
For personbiler og varebiler, der blev omfattet af miljøzonereglerne d. 1 juli 2022 og frem, og som anvendes til privat brug, er der i en række bestemte situationer mulighed for at opnå undtagelse fra miljøzonekravene:
– Ved hospital- eller speciallægebesøg
– Ved natarbejde i miljøzonen
– Ved bopæl i miljøzonen
– For handicapkøretøjer

Læs mere på den fælles kommunale hjemmeside via følgende link: www.miljoezoner.dk

Translate »