Nye sorteringspunkter på vej

Der skal etableres 60 nye sorteringspunkter for affald i Amager Vest, nogle af dem i Ørestad. Beboerne har været med til at bestemme, hvor de skal være.

Alle kommuner skal nu sortere affald i hele ni fraktioner: Mad, papir, pap, metal, glas, plastik, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Fra juli 2023 skal der også sorteres tekstilaffald.

De nye sorteringspunkter skal gøre det nemmere at sortere affald. Men mange steder i København er der kapacitetsmangel eller besværlig adgang ift. affaldstømning. Cirka 34.000 boliger og gårde har ikke plads til de forskellige beholdere til affaldssortering.

I den kommende tid etableres omkring 60 sorteringspunkter i Amager Vest. Teknik- og Miljøforvaltningen er lige nu ved at udpege sorteringspunkterne. Det sker efter at borgerne selv har kunnet foreslå steder. Læs mere om projektet.

This describes the image
Nu skal vi til at sortere hele ni fraktioner: Mad, papir, pap, metal, glas, plastik, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Fra juli 2023 skal der også sorteres tekstilaffald. FOTO : Københavns Kommune

Når man sorterer 10 kg ‘tørt’ affald fra husholdningen (plast, glas, pap, papir, metal, fødevarekartoner, og snart tekstil), er det det muligt at genanvende næsten 9 kg til fremstilling af nye produkter. Hvis alle danskere sorterer alt deres husholdningsaffald, i stedet for at det bliver sendt til forbrænding, vil man spare 589.000 tons CO2-udledning. Det svarer til den totale udledning af CO2 for 70.000 danskere – eller CO2-udledningen ved afbrænding af mere end 200.000 tons kul (Kilde: Miljøstyrelsen).

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »