Nyt skridt imod ekstra metro ved DR Byen

Københavns Kommune sender miljøkonsekvensrapport for ny metrolinje i offentlig høring hos københavnerne. Linie M5 skal have stop ved DR Byen.

Det er Metroselskabet som har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten. Den gennemgår de mulige påvirkninger på miljøet ved at anlægge metrolinjen M5. Den præcise linieføring er ikke vedtaget endnu. Men det ligger fast at M5 skal gå fra Hovedbanegården gennem via en ny tunnel over havnen til en ny station ved Bryggebroen samt DR Byen metrostation i Ørestad Nord. Derfra videre til Amager Øst og Refshaleøen. Sidste stop skal være Østerport.
Der er også planer om at M5 skal slå et sving op til det kommende Lynetteholm. Og linjen kan på sigt udbygges til en ny metroring, hvis Østerport og Hovedbanegården forbindes via Indre Nørrebro og Frederiksberg.

Metrolinien skal bygges 2027-2035.

Den endelige linieføring skal besluttes af Metroselskabets ejerkreds, som består af staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. I dag er det ikke politisk vedtaget, at Lynetteholm skal være et metrobetjent boligområde. Kun at Lynetteholm er et kystsikringsprojekt. 

Til Lynetteholm eller ej?
På Københavns Rådhus står en forligskredsen bag Lynetteholmprojektet. Kredsen består af Socialdemokratiet, Konservative, SF, Radikale, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Partierne er indtil nu kun enige om at starte med at anlægge den ‘lille’ løsning over Amager. 
Men Ole Birk Olesen (LA) er klar til at gå videre og støtte metro og boligbyggeri på Lynetteholm:
“Lynetteholm er på mange forskellige måder et virkeligt godt projekt for Københavns fortsatte positive udvikling. En af måderne er, at Lynetteholm bidrager med et meget stort milliardbeløb til, at København kan få mere Metro, så vi kan komme trængselsproblemerne i den eksisterende Metro over havneløbet til livs, og så vi kan få Metro-betjening i nærområdet i nye dele af København, med den første del af M5 især på Amager. Det bliver godt!” siger han i forbindelse med miljøkonsekvensrapportens udsendelse.

SF ønsker at sætte en gren på M5, så den går videre til Bispebjerg, Brønshøj og Tingbjerg:
“SF’s klare mål er at forlænge den nye linje via en afgrening ved Rigshospitalet og videre ud til Bispebjerg, Brønshøj og Tingbjerg. Det er vigtigt for SF med flere forbindelser på tværs af byen. Så København bliver en sundere, renere, grønnere og bedre forbunden by – til glæde for os alle sammen, og for kloden,” udtaler Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Økonomiudvalget og dernæst Borgerrepræsentation tager stilling til rapporten i juni måned, hvorefter den sendes i offentlig høring hos københavnere, virksomheder og organisationer. Økonomiudvalgets dagsordenspunkt om sagen kan findes her.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »