ØICC og Københavns Kommune fik endelig papir på hinanden

Københavns Kommune vil indgå partnerskab med Ørestad Innovation City Copenhagen. Målet er at starte konkrete samarbejdsprojekter, profilere Ørestad og trække på byens ressourcer til gavn for hele byen. 

Glæden var stor, da Ørestads innovationsnetværk ØICC forleden fik at vide, at Københavns Kommune fra næste år vil støtte netværket med 600.000 kroner årligt fire år frem. Bevillingen er en del af det budgetforlig, som et flertal af partierne på rådhuset indgik 9. september.

ØICC-partnerskabet og det økonomiske bidrag betyder, at ØICC kan fortsætte sit arbejde med at skabe samarbejdsprojekter på tværs mellem bydelens store og små virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner.

“Vi har brug for at betydende partere er med i ØICC fællesskabet. Her er Københavns Kommune selvfølgelig en meget betydende interessent.  Ved at have Københavns Kommune med i ØICC, kan vi tage en direkte dialog om hvordan vi skaber en attraktiv bydel,” siger Søren Brøndum, som er formand for ØICC og Managing Director i Rambøll.

Han ser også en fordel i, at Københavns Kommune får tættere kontakt til virksomhederne og universiteterne i Ørestad.
“Dermed får kommunen en dybere indsigt i hvilke politiske beslutninger der er de rigtige for at udvikle Ørestad til en attraktiv bydel”, siger han.

Ved at have Københavns Kommune med i ØICC, kan vi tage en direkte dialog om hvordan vi skaber en attraktiv bydel,” siger Søren Brøndum, som er formand for ØICC og Managing Director i Rambøll.

‘Det fortjener Ørestad’
Partiet Radikale Venstre har i halvandet år arbejdet for at få partnerskabet mellem kommunen og ØICC op at stå. Politisk ordfører for Radikale Venstre, Emil Moselund, var med til at få sagen bragt helt op til forhandlingsbordet.
“Det er dejligt at partnerskabet nu er kommet på plads. Det fortjener Ørestad, og det fortjener København. Nu skal vi have meget mere ud af de kompetencer og ressourcer, som ligger gemt i Ørestad,” siger Emil Moselund.

Forbillede i Finland
Han har en ‘klar forventning’ om at Ørestad kan tilføre København meget i form af f.eks. modeller for grønt iværksætteri, intelligent byggeri og bydesign.
“Et forbillede for partnerskabet kunne være den finske by Lathi, som jeg for nylig har besøgt. Byen er kåret som European Green Capital 2021, fordi man har kastet en masse ressourcer og teknologi ind i at gøre byen så bæredygtig som muligt. Ørestad har potentialet til noget af det samme,” siger Emil Moselund.

Tættere på pejlemærker
I ØICC’s sekretariat er der også glæde og store forventinger til samarbejdet.
“Det er klart at Københavns Kommune er en vigtig aktør at have med i ØICC. Foreningen får sikret sin økonomi og vi kommer tættere på kommunens politiske pejlemærker og får et tættere samarbejde med kommunens forvaltninger,” siger sekretariatsleder i ØICC, Sophie Witzke.

Hun forventer at partnerskabet kan løfte nogle af de større projekter, som ØICC allerede har i støbeskeen. De drejer sig om grøn byudvikling, energieffektivisering og byliv.
“Vi kan nu lave modeller for offentligt-private projekter (OPP). Helt overordnet handler det om at udvikle Ørestad som en vidensbydel, hvor studerende, forskere, virksomheder og beboere er med til at formulere og løse nogle af samfundets vigtigste udfordringer.”

Klimapartnerskaber
Et af de kommende udviklingsprojekter handler om at lave klimapartnerskaber mellem virksomheder og universiteter i og omkring Ørestad, som skal undersøge muligheder for digitalisering og intelligent energiforbrug. Til dette projekt er der ansat en ny projektleder fra 1. september.

Et andet projekt handler om at udvikle Ørestad som kulturdestination, hvor de tre store venues Bella Arena, DR Koncerthuset og Royal Arena skal gøres mere synlige og aktive i byrummet.
“Det er faktisk ret unikt at have en bydel med tre så store kultursteder. Det er ikke noget der findes i vores nabolande, så det potentiale skal vi udvikle,” siger Sophie Witzke.

Translate »