Økonomisk trængt Naturstyrelse tager gerne imod hjælp til at redde stibroer

Skrevet af Andreas Kirkeskov

Hvis udefrakommende har lyst til at bekoste en udskiftning af stibroerne på Store Høj Sø vil de blive modtaget med åbne arme.

“Vi står  i en situation, hvor vi ikke kan vælge, hvad vi vil bygge af nyt, men kun hvad vi vil pille ned af det eksisterende,” fortæller Sven Norup, der er ansat i Naturstyrelsen som areal koordinator for Kalvebod Fælled. 

“En genetablering af stibroerne og fugleskjulene på Store Høj Sø ville være en alt for stor udgift i forhold til vores bevilling. Så det har vi valgt ikke at bruge penge på.”

Naturstyrelsen modtager hvert år bevillinger på fra finansloven. Men ifølge Sven Norup er bevillingerne kun blevet mindre siden 2001.

“Det bliver besluttet politisk af skiftende regeringer, hvordan den økonomiske ramme ser ud. Og de øremærker ikke pengene til eksempelvis en gangbro på Amager. De sætter en ramme med penge som vi får til at drifte publikumsfaciliteterne i alle vores områder,” forklarer Sven Norup og uddyber:

“Naturstyrelsen Hovedstaden dækker Vestskoven, Hareskoven, Jægersborg dyrehave med mere. Vi får bevilling til det hele under ét og skal så fordele. Så vi skal bruge pengene fornuftigt, og det vil simpelthen være for stor en del af vores bevilling at genetablere stibroerne på Store Høj Sø.”

Kigger på fugle
Sven Norup er også selv ærgerlig over, at stibroerne skal væk. 

“De stammer fra dengang Naturcenter Amager havde en udstillingsbygning. Problemet var, at gæsterne blev i bygningen i stedet for at gå ud i naturen, som jo var hele idéen. Derfor lavede vi, i forbindelse med en udstilling om fugle, de to fugleskjul hvor man kan sidde og se en blishøne svømme forbi lige uden for,” forklarer han og tilføjer:

“Vi søgte en pulje med penge til rekreative formål. Det var ved samme lejlighed, at udkigsposten lige syd for naturcenteret blev til.”

Sven Norup forsikrer, at både udkigsposten, stibroerne og fugleskjulene skam er blevet vedligeholdt løbende.

“Vi har også én gang givet hele anlægget en ordentlig omgang. Men det er lavet af træ og selve fødderne er irrede. De bærende konstruktioner er så dårlige, at vi ikke længere tør lade folk gå derud.”

Det er økonomien, dompap
Naturstyrelsen hyrede i sidste uge et firma til at give et overslag på, hvad det reelt ville koste at genetablere stibroerne. Det skete på foranledning af Amager Vest Lokaludvalg, der er gået ind i sagen og undersøger mulighederne for at redde anlægget. 420.000 kroner vil det koste, og Sven Norup og Naturstyrelsen tager imod al den støtte, de kan få:

“Hvis der er andre, der kan skaffe pengene, er vi ikke afvisende for at genoprette det.”

Der skal bruges i omegnen af 60 millioner kroner på Naturpark Amager i de kommende år, og nogle af de planlagte elementer ser allerede nu ud til at blive droppet. Hvorfor kan man ikke finde 420.000 kroner dér?

“Det er ikke naturstyrelsens penge. De kommer fra fonde og andre bidragsydere og det ville være meget uartigt, hvis vi brugte dem til drift og vedligehold af vores faciliteter.”

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Close