ØRESTAD ARENAKVARTER RETTER BLIKKET MOD BYLIVET

Den tredje af Ørestads grundejerforeninger har afholdt årets generalforsamling. Den nye bestyrelse i Ørestad Arenakvarter ser frem til at indvie Parkpladsen, udvide vinterlyset og komme mudder på Byfælleden til livs.

Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter dækker området mellem Øresundsmotorvejen og Ejler Billes Allé. På generalforsamlingen 2. maj tiltrådte Nicolaj Jensen fra ATP Ejendomme som nyt medlem af bestyrelsen, hvor han overtager næstformandsposten.

Bestyrelsen består nu af:

Ola Hvamstad, formand (KAB Nordre Fælled Kvarter)
Nicolaj Jensen, næstformand (ATP Ejendomme)
Anne Aage (By & Havn)
Peter Noes (E/F Tårnhusene I), udpeget som Arenakvarterets repræsentant i bestyrelsen for Ørestad Vandlaug.
Torben Simonsen (E/F Fælledhusene)

Parkpladsen er realiseret

På generalforsamlingen gennemgik Ola Hvamstad bestyrelsens beretning for 2022:

“Vi har længe villet gøre noget ved Parkpladsen og sparet op til den i flere år. Og så har vi fået mange gode bidrag fra beboere i kvarteret. I 2022 satte vi gang i anlægsarbejdet med plantning af træer og stauder samt opsætning af insekthoteller og fuglehuse.”

Grundejerforeningen har også hævet plantekummerne på fælledpromenaden i Arenakvarteret.

“Tidligere har vi oplevet, at plantebedene blev tisset og gravet ihjel. Fælledpromenaden er nemlig mange hundeejeres yndlingsrute. Ved at hæve kummerne får planterne fred fra livet i hundehøjde og ro til at gro,” forklarer Ola Hvamstad.

Ørestad Arenakvarter har strækningen nord for Ejler Billes Allé, mens Grundejerforeningen Ørestad Syd dækker området syd for. På strækningen mellem Ejler Bille og Asger Jorns Allé er kummerne imidlertid ikke udskiftet. Det skyldes, at strækningen først bliver overdraget fra By & Havn til grundejerforeningen, når byggerierne på strækningen står færdige.

Blandt andre projekter har foreningen i 2022 indført privat p-kontrol på de private fællesveje og fornyet jule- og vinterlyset langs med kanalen på Robert Jacobsens Vej, hvor træer og broer har været beklædt med lysgardiner.

Udvidelse af vinterlys i 2023

Efter sin beretning berørte formanden, hvad foreningen fokuserer på i 2023:

“I år har vi allerede deltaget i Copenhagen Light Festival, som var en stor succes. I Arenakvarteret kunne beboere og besøgende opleve en lysende portal på Byfælleden, og vi fik kunstneren Mads Vegas på besøg i forbindelse med en lysvandring. Vi fortsætter arbejdet med både vinterlys og lysfestival, så de grønne områder i vores kvarter lyser endnu klarere til vinter.”

Parkpladsen får legeområde

Resten af året vil grundejerforeningen fokusere på at etablere en ny sti og færdiggøre Parkpladsen.

“I 2023 vil vi forbedre forholdene på Byfælleden ud mod Kalvebod Fælled, som har en tendens til at avle mudder og sjap. Planen er at erstatte mudderstien med en gangbar grussti,” siger Ola Hvamstad og slutter:

“På Parkpladsen lægger vi derudover de sidste brikker på plads i form af nogle legepladsredskaber, som vil give Arenakvarterets børn et sjovt sted at lege. Det har vi ansøgt og modtaget støtte til af Salling Fonden. Vi holder en indvielse af Arenakvarterets nye byrum med hygge og aktiviteter sidst på sommeren.”

Grundejerforeningen Ørestad Arenakvarter har fået en donation på 250.000 kroner fra Købmand Ferdinand Sallings Mindefond. Midlerne skal blandt andet gå til legeredskaber og byrumsmøbler på Parkpladsen. Det er lokale Bilka OneStop Field’s, som har indstillet projektet til donation.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »