Ørestad IF: Beretning for 2023. 

Indlæg til Ørestad avis 11.03.24 af Thomas Sahl Kellberg, Fælles forperson, Ørestad IF

Vi starter med det vigtigste! 
Først og fremmest skal der lyde en kæmpe tak til alle vores 1642 medlemmer i hele Ørestad IF, jeg kan med et ærligt hjerte sige, at uden jer, så eksisterede vi ikke. Vi er taknemlige for at I har valgt netop os! I er alene årsagen til at vi hver dag knokler for at skabe det bedste lokale idrætstilbud i Ørestad. 

Dernæst skal der lyde en kæmpe tak til alle vores frivillige, som hver uge knokler for at skabe det bedste lokale idrætstilbud. Jeg har så meget respekt for jeres indsats – både i regn, sne og slud skal idrætten ud. I frivillige er fundamentet i hele Ørestad IFs organisation og vi ville aldrig få dagen gennemført uden jeres engagement, jeres ild, gejst, omsorg og støtte. I gør det umulige muligt for så mange af vores medlemmer, ved siden af jeres daglige arbejde, jeres familie, jeres venner, jeres liv med alle de muligheder og udfordringer der fylder, så vælger I at donere jeres sparsomme tid til gavn for andre i Ørestad – KÆMPESTOR TAK OG RESPEKT TIL JER!

Og ikke mindst lige så vigtigt, stor tak til vores kære administration af 3 ansatte, som består af vores klubchef Henrik, sportslig leder for fodbold Rene og gymnastikkoordinator Camilla, som hver dag formår at gøre det særdeles attraktivt at være medlem af Ørestad IF. Tak for jeres kompetence, faglige indsigt og viden om idrættens udvikling og potentiale i Ørestad – og ikke mindst fordi I er nogle fantastiske mennesker, som er rare at være sammen med – tak! 

Tak til vores samarbejdspartnere 
Derudover skal der også lyde en særlig tak til vores samarbejdspartnere i DGI Storkøbenhavn, Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning (Kultur S), Lokaludvalget Amager Vest, Grundejerforeningssekretariatet i hele Ørestad, diverse specialforbund, Ørestad Gymnasium, Ørestad Skole, Kalvebod Fælled Skole, Skolen på Hannemanns Allé og A-klynge I med daginstitutioner i Ørestad m.flere.

Aktive fællesskaber i nye bydele 
Vi har arbejdet særligt tæt med DGI Storkøbenhavn i 2023 ved en fælles samarbejdsaftale for at sikre udvikling af vores eksisterende afdelinger og ved etablering af nye idrætsgrene eller hold. Denne aftale har løbet siden 2020 og udløber snart. I denne forbindelse har vi i samarbejde med 2 andre foreninger fra andre nye bydele i København taget initiativ til at lave en større fondsansøgning til NordeaFonden med overskriften ”Aktive fællesskaber i nye bydele”, som skal understøtte og udvikle civilsamfundet og styrke idrætsfællesskaberne for børn og unge omkring tre nye skoler, som åbner i København de kommende år. Det gælder Sluseholmen Skole i Sydhavn, Skolen på Hannemanns Allé i Ørestad og Ny Skole i Kødbyen på Vesterbro. Afgørelsen og svar på bevillingen ligger desværre på en anden side af denne beretning, men resultatet vil blive offentliggjort til alle medlemmer efterfølgende. Vi krydser alle fingre for at vi lykkedes med vores frugtbare samarbejde med DGI Storkøbenhavn og med en økonomisk saltvandsindsprøjtning til opstart af nye gymnastik- og svømmeaktiviteter på Skolen på Hannemanns Allé her til sommeren 2024. 

Lidt om årets aktiviteter

  • Pantdonation:  Vi har fortsat et godt samarbejde med Bilka i Fields, hvor alle nemt kan donere sin pant til Ørestad IF. Det giver os nogle midler til indkøb af nyt udstyr til vores mange idrætsaktiviteter, hvilket gør en kæmpe forskel i vores dagligdag. Det nyeste skud på stammen er Føtex Food i Bella Kvarteret, hvor du og alle andre også kan donere pant til Ørestad IF – velkommen ombord. Det er naturligvis fuldstændig afgørende at ØIF er på pletten, når snart at der åbner nye butikken, som ønsker at være en del af det lokale idrætsliv. 
  • Førstehjælp: Vi har været så heldige at modtage en fondsbevilling fra TrygFonden til afholdelse af førstehjælpskursus, som både frivillige og medlemmer har benyttet sig ganske gratis af. Det betyder, at hvis uheldet skulle være ude, så har vi nu endnu flere som kan yde livreddende førstehjælp i Ørestad. Det synes vi er vigtigt og håber på at kunne tilbyde lignende relevante kurser igen, som er åbne og gratis for alle. 
  • Frivilligfest: Traditionen tro afholdte vi årets frivilligfest på Crown Plaza Hotel som tak for indsatsen til alle vores frivillige. Her kårede vi årets frivillige for alle afdelinger og fejrede dem og alle andre til den store guldmedalje. 
  • Adventsløb: Vi fik også afholdt et adventsløb med god deltagelse for både børn, unge og voksne. Endnu en tak til DGI Storkøbenhavn for deres bistand og naturligvis også til alle vores frivillige, som hjalp til og som stod klar ved boderne for at klappe alle i mål. 
  • Senioridræt: 2023 blev også året, hvor vi fik startet senioridræt op med 50+ aktiviteter. Vi har en særlig mulighed for at udnytte nogle ledige formiddagstimer og tidlige eftermiddagstimer i Ørestad. Det er der blevet taget rigtig godt imod, og vi håber på at kunne udvikle endnu mere på dette tilbud i 2024. 
  • Den nye specialskole i Ørestad: Der er ikke mange som kender den eller ved at den eksisterer, men der er åbnet en ny specialskole i Ørestad, som er en kategori 4 specialskole for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Den er åbnet i midlertidige pavilloner nær Amager Fælled Skole og DR Byen indtil skolen er færdigbygget i Ørestad Syd på grunden ved siden af Skolen på Hannemanns Allé pavilloner nær Amager Vest Metro Station og det kommende Ørestad Idrætspark. Her har vi afholdt en del møder med skolens ledelse og har etableret et samarbejde således at vi kan påbegynde idrætsaktiviteter i 2024 for denne målgruppe i tæt samarbejde med Parasport Danmark, som vil bistå os i denne opgave. 
  • Ørestad Idrætspark: Vi har deltaget i mange møder omkring tidsplanen og det har ikke været nemt at få et klart svar og det er det stadig ikke. Men den midlertidige 11-mandsbane og omklædningsrum burde være færdig i 1. kvartal af 2024, og så håber vi ellers at tidsplanen holder for resten af byggeriet, således at vi har alle fodboldbaner, outdoor område og klubhus færdigt inden for de næste par år. 

Medlemsudvikling 
Vores medlemsudvikling er fortsat ganske positiv, og vi formår at stige stabilt i medlemsantal. Det er fortsat fodbold og gymnastik, der er de største idrætsgrene, men flere af vores andre afdelinger nyder stærk vækst, og vi glæder os til at se både håndbold, basket og kampidræt i 2024. Løb har fortsat svært ved at finde sit fodfæste, men forsøger fortsat med nye ideer og aktiviteter. Svømning har en særdeles attraktiv venteliste, og vi glæder os til at byde nye svømmende medlemmer velkommen. 


FodboldGymnastikHåndboldBasketLøbKampidrætSvømningTotal
20215615926724251.269
2022600626109252027(420)1.407
20236786301505520109(760)1.642

*Svømning er ikke talt med i statistikken, da der er tale om en venteliste.

Forpersonen giver stafetten videre! 
Jeg har valgt at give stafetten videre og overdrager Ørestad IF til nye og kompetente folk. Ørestad IF er i dag en ganske attraktiv forening at være en del af, og jeg kan med ro i sindet overdrage butikken. Jeg har medvirket til nogle fantastiske stunder igennem de sidste 7 år som frivillig, bestyrelsesmedlem og de sidste 3-4 år som fælles forperson. Såsom opbygning af fodboldafdelingen, svømmeafdelingen og kæmpet i yderste frontlinje for at overtale vores kommunalpolitikere til at etablere Ørestad Idrætspark, sætte det organisatoriske præg således at vi kunne starte et stærkt samarbejde med DGI Storkøbenhavn om at skabe en stærk bredde, byde Red Mark revisionsfirma indenfor og dernæst ansatte 3 dygtige medarbejdere. Det har været en ganske fantastisk oplevelse. 

Men min rejse som frivillig i Ørestad IF stopper ikke helt her. Hovedbestyrelsen har netop valgt mig som Ørestad IFs repræsentant til det kommende Idrætsråd for Amager Vest, som i samarbejde med Lokaludvalget for Amager Vest skal kæmpe politisk for at fremme den lokale idræt herunder udvikling af idrætsfaciliteter i Ørestad, Islandsbrygge og Sundbyvester. 

Du kan altid læse mere om os på vores hjemmeside eller følge os på Facebook, LinkedIn eller Instagram for at få mere indsigt i vores daglige aktiviteter i Ørestad.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »