Ørestad Nord: Flere forbedringer og mere byliv

Grundejerforeningen i Ørestad Nord har i 2023 lavet trafikforbedringer og bylivsprojekter og ser i 2024 frem til at få mere grønt langs Emil Holms Kanal og styrke kvarterets traditioner.

Den anden af Ørestads grundejerforeninger har afholdt sin årlige generalforsamling. Her vil Pernille Toft og Jørgen Ørbech fortsætte som henholdsvis formand og næstformand, mens Rikke Hald bliver suppleant sammen med Heidi Christiansen. Lise Schou er fortsat foreningens repræsentant i Vandlauget.

På generalforsamlingen gennemgik formand Pernille Toft bestyrelsens beretning for 2023. Sidste åre fandt Naturdag på Grønningen sted for anden gang, hvor over 200 unger og forældre hyggede sig med at bygge fuglehuse, lave blomsterpandekager, bage snobrød og lære bynaturen bedre at kende. Naturdagen er tilbage lørdag 25. maj 2024. Sidste år var København udnævnt som verdens arkitekturhovedstad.
“Det gav anledning til, at vi sammen med de andre grundejerforeninger i Ørestad satte fokus på, hvor meget der er sket i vores grønne områder over årene. I lang tid var Grønningen bare byggepladsareal for byggerierne i området, men i dag er kranerne helt væk, og parken har alt lige fra boldbaner, legepladser og en hundegård til robåde, hængekøjer og insekthaver. Den forvandling har grundejerforeningen opnået sammen med kvarterets beboere og brugere, og det hyldede vi med store skilte, der viste parken dengang og nu,” fortalte bestyrelsesformanden.

Grundejerforeningen udførte også trafikforbedringer på Rued Langgaards Vej med ny asfaltbelægning, bump og flere p-pladser. Bestyrelsen evaluerer senere i 2024, hvorvidt ændringerne har løst udfordringer med høj fart og ulovligt parkerede biler i området.

Grundejerforeningen Ørestad Nord står også bag flere events, som hvert år trækker store og små fra Ørestad Nord, Islands Brygge og omegnen til. Sankt Hans arrangementet havde stor tilslutning med cirka 1.000 deltagere, og omkring 300 slikkepinde blev uddelt som præmier til de små skattejægere.

Grundejerforeningen arbejdede desuden videre med sin insektsafari og afholdt Naturdag for anden gang. 2024 drøner af sted med flere projekter. I februar deltog Ørestad Nord sammen med resten af Ørestad Grundejerforeninger og Vandlaug i Copenhagen Light Festival og lysværket ‘Enchanted Rest’, som var en forunderlig, lysende bænk tæt på vandet i Universitetskanalen. Derudover kunne beboere og besøgende opleve den glødende ”meteor” Unorbit i bassinet ved DR Byen.

Som led i den langsigtede strategi for Ørestad Nord har bestyrelsen i foråret omdannet en del af Emil Holms Kanal ud for pladsen, hvor Ismageriet ligger, til et grønnere og hyggeligere opholdssted.
“Emil Holms Kanal bliver hver dag brugt af mange mennesker, som er på vej til og fra arbejde, hjem og studier. Forvandlingen er en form for pilotprojekt med forskellige plantepakker, hvor vi ser, hvilke planter der klarer sig bedst. Allerede til sommer vil man kunne nyde mere grønt langs vandet,” forklarede Pernille Toft.

Bestyrelsen består pr. 17. april 2024 af:
Pernille Toft, formand (Danmarks Radio)
Jørgen Ørbech, næstformand (Universitetshaven Vest)
Helle Dahl (Nordea)
Merete Meisner (AAB 87)
Lise Schou (Universitetshaven Øst)
Heidi Christiansen, suppleant (A/B Karen Blixen Parken)
Rikke Hald, suppleant (A/B Universitetshaven)

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »