“Ørestadbørn er velkomne”

Børnene fra Ørestad, som begynder i 0. klasse på skolen på Islands Brygge næste år, vil blive behandlet helt på lige fod med de øvrige skolestartere. Det forsikrer skolens leder. Men skolens ledelse er frustreret over Københavns Kommune, som hverken har oplyst om økonomi eller ansvarsfordeling hvad angår de midlertidige Ørestad-klasser.  

– Det skal nok gå, med hiv og sving.

Sådan siger skoleinspektør Carl Bagge, Skolen på Islands Brygge, om det kommende skoleår. Her skal hans skole modtage omkring 55 skolestartende børn fra Ørestad City og nabokvartererne til Ørestad, som ligger syd for Vejlands Allé.
– Vi regner med at få ialt seks 0.-klasser, og det kan lige nøjagtigt lade sig gøre med de faciliteter vi har nu, siger han.
Skolen på Islands Brygge skal i foråret udvides med en helt ny indskolingsafdeling. Men den vil først stå færdig i 2009. I det første år med Ørestad-klasser skal der findes plads i de nuværende rammer.

Hvor mange børn er der?
– Problemet er jo blandt andet, at vi ikke kender antallet af skolestartende børn. Der står tomme boliger både i Ørestad og i Havnestaden her på Islands Brygge. Hvis de fyldes med skolesøgende børn, så har vi problemer. Desuden har alle forældre en søskende-garanti, så ældre søskende kan komme ind på skolen (denne sætning rettet af redaktionen 26. november. tidligere stod der “fordi. at..”). I forvejen er flere af de større klasser tæt på at skulle deles, fordi de er blevet for store, siger Carl Bagge.

Indskrivningen til næste skoleår begynder første januar 2008. Først da vil det vise sig, hvor mange skolesøgende børn der egentlig er i Ørestad City og på Islands Brygge.
– Kommunen har ikke nogen tal på det. De nye bydele er specielle. Men når jeg kører rundt i de nye områder, kan jeg da se at der er mange indflytningsklare boliger, siger Carl Bagge.

Frustration
En anden »problematik« for skolen er, at Børn- og Unge forvaltningen ikke har fastlagt økonomi og ansvarsfordeling for Ørestad-klasserne.
– Vi ser frem til et møde 30. november, hvor vi forhåbentlig bliver klogere, siger Carl Bagge, som godt forstår den frustration, der belv udtrykt af skolens bestyrelse, da den i et høringssvar til kommunen blankt afviste at modtage børn fra Ørestad City. Borgerrepræsentationen vedtog planen alligevel.

– Frustrationen skyldes som sagt den meget store søgning til skolen, samtidig med at der er pladsproblemer og byggeprojekter. Men jeg vil godt understrege, at Ørestad-børnene bliver budt velkommen på lige fod med de øvrige børn. Alle seks klasser skal bo ud til det samme fællesareal, så de får helt de samme fysiske rammer, siger han.

Informationsmøde
Carl Bagge oplyser at skolen vil holde et informationsmøde for forældre i Ørestad-distriktet inden jul.
– Men først skal vi selv til informationsmøde med forvaltningen. For vi ved som sagt endnu ikke, hvordan forvaltningen har tænkt sig at organisere det her.
– Men jeg regner da bestemt med, at forældrene med det samme bliver inddraget i arbejdet med at skabe den nye skole, Ørestads egen skole, siger Carl Bagge, som senere i dette skoleår siger farvel og tak og går på pension.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Close