Om os

Ørestad Avis er det foretrukne lokalmedie for alle i Ørestad og nabokvarterer. Du kan få daglige nyheder fra Ørestad ved at blive abonnent på orestad-avis.dk, og ved at  tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev som udsendes hver fredag.

Vi udgiver også den trykte Ørestad Avis, som omdeles til alle husstande i Ørestad og nabokvarterer.

Vi tilbyder alle virksomheder og forretningsdrivende at bruge Ørestad Avis som annoncemedie. Både digitalt og på tryk. Læs mere om dette herunder.

Savner du den trykte avis?  
Kontakt ØRESTAD DISTRIBUTION: distribution@orestad-avis.dk.

Avisen kan afhentes her: Café Nabo, REMA 1000 City, Ørestad Skole, Ørestad Bibliotek, Bilka One Stop Kiosk, REMA 1000 Syd, Café 8tallet, Naturcenter Amager, Konsjös

Kontaktoplysninger
Bydelsaviserne
CVR: 29253315
Mail: info@orestad-avis.dk
Telefon: 31 15 30 40
Bankkonto: MERKUR ANDELSKASSE  8401 5465432

Udgivelsesdage trykt avis 2024

#1 UGE 2 Torsdag 11. januar. Deadline mandag 8. januar.
#2 UGE 6 Torsdag 8. februar. Deadline mandag 5. februar. 
#3 UGE 10 Torsdag 7. marts. Deadline mandag 4. marts.
#4 UGE 14 Torsdag 4. april. Deadline onsdag 27. marts.
#5 UGE 18 Torsdag 2. maj. Deadline mandag 29. april.
#6 UGE 22 Torsdag 30. maj. Deadline mandag 27. maj.
#7 UGE 26 Torsdag 27. juni. Deadline mandag 24. juni.
#8 UGE 34 Torsdag 22. august. Deadline mandag 19. august.
#9 UGE 38 Torsdag 19. september. Deadline mandag 16. september.
#10 UGE 42 Torsdag 17. oktober. Deadline mandag 14. oktober.
#11 UGE 46 Torsdag 14. november. Deadline mandag 11. november.
#12 UGE 49 Torsdag 5. december. Deadline mandag 2. december.

Priser og annonceformater i trykt avis
BOKS: 86 x 75 mm: 699,00 kr. 
BUND: 266 x 100 mm: 1380,00 kr.
1/4 SIDE: 131 x 180 mm: 1380,00 kr.
1/2 SIDE: 266 x 180 mm: 1.980,00 kr.
1/1 SIDE: 266 x 370 mm: 2.680,00 kr.
2/1 side midteropslag: 546 mm x 370 mm: 10.000,00 kr.

Priser excl. moms
Tillæg for særlige placeringer: Forside: 100%. Side 3,5,bagside: 25 %. Højreside øvrige: 10 %. Sideplaceringer skal bookes forud og senest ved deadline.
Gentagelsesrabatter: 3-5 indrykninger: 10 %. 6-9 indrykninger: 15 %. 10-22 indrykninger: 20%. 21 indrykninger (1 år): 30%. Der gives ikke gentagelsesrabat på forsiden og bagsiden

Annoncemateriale til trykt avis skal afleveres mandag før udgivelse senest klokken 16.

Vi fremsender gerne tilbud på ønskede formater og perioder. Skriv eller ring for yderligere oplysninger til info@orestad-avis.dk eller telefon 31 15 30 40.

Trykoplag: 8.500
Sidetal: 16-28
Papirkvalitet: 52 gram white
Tryk: Sjællandske Medier

Annoncering i Nyhedsbrev:
Vi udsender hver fredag morgen nyhedsbrevet GODMORGEN ØRESTAD med de nyeste historier fra bydelen. En annonce i nyhedsbrevet kommer helt ind i modtagernes mailboks. Pris: Kun 1,00 kr. pr. modtager (p.t. 935 modtagere)

Annoncering på orestad-avis.dk
Topbanner: 800 kr. pr. uge.
Sidebanner. 400 kr. pr. uge.
Inde i artikel: 400 kr. pr. uge pr. artikel.

DIGITALT GRUPPEABONNEMENT
Foreninger, organisationer og virksomheder kan tegne et gruppeabonnement på orestad-avis.dk, så det er nemt for medarbejdere eller foreningsaktive at holde sig up to date.

Tilmeldingen foregår nemt og smertefrit: I skal blot sende en liste med navne og mailadresser på modtagerne. En af personerne skal anføres som betaler (den person som modtager den samlede opkrævning for abonnementet). Skriv eller ring for yderligere oplysninger til info@orestad-avis.dk eller telefon 31 15 30 40.

Pris 5-10 abonnementer: 260 kr. pr. stk. årligt
Pris 11-20 abonnenter: 240 kr. pr. stk. årligt
Pris 21-40 abonnementer: 220 kr. pr. stk. årligt
Pris 41-70 abonnementer: 200 kr. pr. stk. årligt.

(Normalpris for årsabonnement: 290 kroner. Abonnmentet er momsfrit).

BANNERPRODUKTION
Vi tilbyder produktion af enkle, hurtige bannerannoncer. Priseksempel: Et webbanner på op til 975×250 px eller 250×350 px i GIF format gerne dynamisk med 3-6 slides. Efter oplæg fra kunde. På basis af leverede illustrationer. Leveringstid: 2. dage. Banner leveres til kundens eje. Pris: 1.019,00kr.

Anvendelse af persondata
Modtager du vores nyhedsbrev, opbevarer vi kun dit brugernavn og din emailadresse. Dine data behandles fortroligt og lagres under sikre forhold, og i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dine data vil ikke blive udleveret til tredjepart. Du kan altid kontakte Ørestad Avis, hvis der er spørgsmål til ovenstående. Læs også vores cookie- og privatlivspolitik her.

 Betalingsvilkår for annoncører:
Netto kontant 6 dage efter indrykningsdato. Ved 1. rykker beregnes et gebyr på 50 kroner. Ved 2. rykker beregnes et gebyr på 1,5% pr. måned efter forfaldsdato.

Indrykning og placering
Indrykningsdatoer og placeringsønsker overholdes i videste udstrækning. Såfremt pladsmæssige eller andre tekniske forhold kræver det, forbeholder Ørestad Avis sig ret til at omplacere, fremrykke eller udskyde annoncer. Kan en bestilt placering eller et ønsket format ikke efterkommes, placeres annoncen bedst muligt og beregnes efter opnået placering og format. Såfremt særlige tekniske forhold kræver det, forbeholder avisen sig ret til at ændre et bestilt annonceformat uden forudgående meddelelse.

Reklamationer
Fejl og mangler ved annoncen, som skyldes Ørestad Avis, vil blive godskrevet. Godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb. Reklamationer skal fremsættes senest 3 dage efter at annoncør har modtaget avisen med annoncen. Regningsreklamationer umiddelbart efter regningens modtagelse. Ørestad Avis er uden ansvar for tab, annoncøren måtte lide i forbindelse med reklamationer fra kunder over varer eller tjenesteydelser, som er annonceret fejlagtigt i Ørestad Avis. Det gælder fejl, som er opstået p.g.a. såvel trykfejl, hørefejl, manglende indrykning eller indrykning i anden uge end bestilt.

Opsætning
Enhver annonce, der efter bladets skøn kan forveksles med redaktionelt stof, forsynes foroven med ordet ANNONCE, der i typografi og størrelse klart angiver, at der er tale om en annonce. Pladsen medregnes i opmålingen af annoncen.

Nægtelse af indrykning
Ørestad Avis forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser, eller mod hensynet til læserne eller avisens interesser. Ørestad Avis påtager sig dog intet ansvar for indrykning af annoncer, der er i strid med lovgivningen.

Betalingsbetingelser
Annoncører faktureres på udgivelsesdagen, og fakturaer skal være betalt senest seks dage efter udgivelsesdagen. Ved overskridelse af forfaldsdatoen uden at kunden har kontaktet Ørestad Avis for at indgå en ny betalingsaftale, fremsendes rykkerskrivelse med gebyr på kr. 50,00 og betalingsfrist på fem bankdage. Rykkerskrivelse med gebyr fremsendes herefter løbende hver uge med gebyr på 1,5% af samlet pris ved forfaldsdato. Efter fire rykkerskrivelser overgives sagen til inkassoinddrivelse.

Rettigheder
Ørestad Avis forbeholder sig ret til at arkivere og udgive alt redaktionelt indhold og annoncer i elektronisk form. Tredieparts affotografering eller erhvervsmæssig kopiering af indhold og annoncer med henblik på offentliggørelse eller produktion er ikke tilladt uden skriftlig aftale med Ørestad Avis.

Translate »