Pavilloner i modstrid med lokalplan

Af Steen Jürs, beboer i Stævnen I, Robert Jacobsens Vej

Der er de sidste måneder dukket information af forskellig art op om videreførelse af de midlertidige skolepavilloner på Ørestads Boulevard 218 (pladsen med Hein Heinsens skulptur). 

Alle disse informationer omtaler det som et faktum at pavillonerne videreføres i 7 år eller mere.

Pavillonerne er opført i modstrid med lokalplanen, og Københavns Kommune måtte derfor søge om dispensation, som Københavns Kommune gav. 

I en naboorientering fra juni 2018 fik beboerne at vide, at byggeriet skulle “sikre skolegang for 0.-2. klasse på den kommende skole i Arenakvarteret i Ørestad, der forventes at være klar i 2023…”

Der blev søgt om dispensation til ” i en tidsbegrænset periode på 3 år frem at opføre en pavillonskole på matrikel nr. 983, Sundby Overdrev, København, samt matrikel nr. 7000n, Sundby Overdrev, København. Efter 3 år fjernes al bebyggelse.”

At man nu taler om forlængelse på 7 år er altså i modstrid med tilladelsen og illustrerer Københavns Kommunes totale mangel på rettidig omhu og planlægning af skoleforsyningen i Ørestad. 

Man kan forudse konstant mangel på lokaler først med børn fra Bella Kvarter, så fra børn fra Fælledkvarteret og måske også fra en specialskole i Ørestad.

Byggeriet bliver rost – og man kan spekulere over om man egentlig alvorligt mente at et så omfattende byggeri faktisk i sin tid var planlagt til at fjernes efter tre år, eller man bare regnede med yderligere dispensationer kunne sniges igennem.

Der var i sin tid mange høringssvar fra naboerne gående på trafikproblemer, støj, indblik og det faktum at man fratager området en hårdt tiltrængt plads med en unik skulptur.

Citat fra et svar: “Vi finder det kritisabelt at man endnu en gang inddrager (og skamferer) pladsen med Hein Heinsens skulptur. Pladsen har i flere år været byggeplads og skulpturen skal nu igen gemmes væk og pladsen nedlægges i mange år.” 

Alle bemærkningerne fra Københavns Kommune til disse indvendinger gør opmærksom på at byggeriet er midlertidigt.

Det argument klinger meget hult med udsigterne til en videreførelse i mange år. 

Københavns Kommune må finde alternative metoder, så pladsen hurtigere kan blive ryddet for byggeri og vende tilbage til sin oprindelige skikkelse. 

Translate »