Penge til mere pasning og specialskole i Ørestad

Forligspartierne bag kommunens budget er blevet enige om at der skal gives anlægsbevilling til to nye daginstitutioner i Ørestad Syd. De skal stå klar i 2030 men starte op tidligere i pavilloner.

De to daginstitutioner skal ligge på Ørestads Boulevard 224 og have 7 børnegrupper hver. En børnegruppe består af enten 12 vuggestuebørn eller 22 børnehavebørn. Så daginstitutionerne får plads til mellem 168 og 308 nye Ørestadbørn, afhængigt af fordelingen mellem vuggestue- og børnehavebørn.

Parterne er også enige om at afsætte midler til en såkaldt tidlig opstart af de to institutioner. Det betyder at man kan blive skrevet op til institutionen inden den er bygget, og få en midlertidig plads i et pavillonbyggeri, indtil institutionen åbner. Det skal også være muligt at begge eller den ene af institutionerne kan være selvejende.

I alt skal der bruge 149,2 mio. kroner. samlet på anlæg og etablering af daginstitutionerne. 0,7 procent af anlægssummen skal bruges til såkaldt cirkulær økonomi, dvs. tiltag som kan reducere CO2-aftrykket for byggeriet, for eksempel ved at lave facadebeklædning af genanvendt træ.

Specialskole
På nabogrunden Ørestads Boulevard 222 er politikerne enige om at der skal bygges en specialskole med 120 pladser. Skolen skal have tidlig opstart på Skolen på Amagerbro, hvor den kan åbne med 32 pladser i 2025.

Der nu afsat 3,2 mio. kroner til screening, planlægning og tidlig anlæg af skolen.

Det er her syd for Otte Baches Allé, at kommunen bygger daginstitutioner og specialskole i de kommende år. På adressen Ørestads Boulevard ligger en pavillonskole, som fortsat skal benyttes af Kalvebod Fælled Skole i de kommende år.
Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »