PRIVALIVSPOLITIK

Privatliv og persondata

Vores persondatapolitik

Dette website ejes og administreres af

Bydelsaviserne v. Lars Greir
CVR: 25293315
Telefon: +45 31 15 30 40

E-mail: info@orestad-avis.dk

Det ligger os meget på sinde, at du er tryg ved at bruge vores website. De oplysninger og data, du deler med os,behandler vi med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med lovgivningen på området. 

Personoplysninger er alle slags oplysninger om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres. Det er for eksempel. oplysninger om navn, stilling, telefonnummer, adresse, e-mail adresse med videre. 

Ind i mellem beder orestad-avis.dk dig om at oplyse personoplysninger. Det kan for eksempel være ved tilmelding til nyhedsbrev eller arrangementer, som avisen står bag, eller hvor vi er medarrangør. Her beder vi typisk om navn, adresse, postnummer, e-mail eller interesser.

Vores journalister vil nogle gange også bede dig om at oplyse personlige oplysninger til redaktionelt brug, hvis du for eksempel deltager i et interview eller sender os materiale til journalistisk brug. Oplysningerne behandles i henhold til vores etiske regelsæt og Datatilsynets retningslinjer. Begge dele skal sikre dig, at vi håndterer oplysningerne sikkert og ordentligt.

Vi anvender desuden cookies til brug for statistik, der kan fortælles os mere om, hvordan vores læserne bruger vores hjemmeside. 

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi forinden dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse. 

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, eksempelvis som led i indberetning til en myndighed. Den eneste anden situation, hvor vi ikke indhenter forudgående accept er, når vi behandler dine data i vores IT-system. Så er der reelt tale om behandling af personoplysninger foretaget af tredjepart, da systemleverandøren kan yde support på systemet og hermed også tilgå data efter instruks.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge Databeskyttelsesloven og EU’s Persondatafordning (General Data Protection Regulation, GDPR) skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer personhenførbare oplysninger på servere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Kontakt vedrørende personoplysninger
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du ønsker at få besked om hvilke data, orestad-avis.dk har om dig, skal du kontakte os på info@orestad-avis.dk.

Der er nogle undtagelser for medier
Personoplysninger, der er indsamlet i udelukket redaktionelt øjemed, er i stor udstrækning undtaget fra databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens bestemmelser. I denne forbindelser gælder andre regler om indsigt og sletning.

I lov om massemediers informationsdatabaser skelnes mellem redaktionelle informationsdatabaser og offentligt tilgængelige informationsdatabaser.

En redaktionel informationsdatabase er en database eller klart adskilte dele heraf, der alene drives som led i journalistisk eller redaktionelt arbejde med henblik på offentliggørelse i et massemedie. For at blive omfattet af lov om massemediers informationsdatabaser skal informationsdatabasen være anmeldt til Pressenævnet og Datatilsynet med angivelse af, hvem der er ansvarlig for informationsdatabasen.

orestad-avis.dk’s hjemmeside og konti på sociale medier er derfor anmeldt til både Datatilsynet og Pressenævnet som offentligt tilgængelige informationsdatabaser. Dermed er behandlingen af personoplysninger, som er offentligt tilgængelige, undtaget fra databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens bestemmelser.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af oplysninger i henhold til lov om massemediers informationsdatabaser, indgives klagen til Pressenævnet.

Hvis du har spørgsmål til vores politik eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder vedr. persondatabehanling, kan du sende en mail til info@orestad-avis.dk.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »