Projekt på Asger Jorns Allé mangler butikker

Et nyt boligprojekt langs Asger Jorns Allé fylder halvdelen af gaden, men har foreløbig ingen butikker i stueetagen.

Beboere i Ørestad Syd er gået til kamp for den handelsgade, som de er blevet lovet. Og politikerne har i første omgang lyttet til protesterne.

30. november skulle Teknik- og Miljøudvalget godkende et byggeri på 90 almene boliger og 32 ungdomsboliger langs Asger Jorns Allé i Ørestad Syd.

Men inden udvalgsmødet havde opmærksomme beboere i Ørestad opdaget, at butikker i stueetagen ikke blev nævnt i sagsmaterialet, ligesom illustrationerne af stueetagen var ‘blændet’. På trods af, at lokalplan nr. 398 ”Ørestad Syd” bestemmer, at Asger Jorns Allé skal være områdets handels og aktivitetsgade.

Men i byggesagen for ‘Generationernes Træhus’ er stueetagen udlagt til beboerfaciliteter, som feks. fællesspisning, vaskeri og værksted. Et bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen havde forinden godkendt sagen uden at bemærke de manglende butikker.

Sagen tilbage til forvaltningen
Efter omfattende protester fra lokale beboergrupper har udvalget har nu sendt hele sagen tilbage til forvaltningen “med henblik på afklaring af publikumsorienteret serviceerhverv i stuetagen”. Politikerne har også bedt forvaltningen om at gå til bygherren, som er det almennyttige boligselskab KAB, og bede dem om at redegøre for, hvordan der kan komme detailhandel i stueetagen. Sagen bliver taget op i udvalget igen i januar.

“Jeg skal lige have det bekræftet i morgen, men hvis det er sandt, er det en klokkeklar sejr! Uanset hvad, skal vi holde presset indtil sagen er helt i mål!” skriver Søren Vestermark på fb-guppen ‘Beboernetværket i Ørestad Syd’. Deltagere i denne gruppe mobiliserede i forrige uge en protest imod byggeprojektet, som det foreligger lige nu.

De skrev mails til politikerne og lavede en underskriftsindsamling, som i skrivende stund hvade indsamlet 730 underskrifter imod byggeprojektet uden butikker. Endelig fik de foretræde for udvalget før udvalgsmødet.

”Asger Jorns Allé er i lokalplanen udlagt til byens handelsgade med liv og butikker og er den sidste chance for at vi kan få et velfungerende byliv i Ørestad Syd og det ved By & Havn godt.”, siger Søren Vestermark, som er initiativtager til beboernetværket.

På foretrædet for politikerne sagde beboerne bl.a., at der er lokale kræfter som overvejer om de evt. selv vil gå sammen og frikøbe stueetagen til udlejning til butikker.
”Politikerne var meget imponerede over de mange mails, de havde fået i løbet af weekenden og over beboernes engagement i det hele taget. Flere fortalte også, at når vi havde en så oplagt sag, så ville politikerne naturligvis lytte”, siger Søren Vestermark.

Kun 400 kvm. til  butiksliv
Det er det almennyttige boligselskab 3B som vil bygge den store boligkarré “Generationernes Træhus” på hjørnet af Asger Jorns Allé og Robert Jacobsens Vej. Den vil fylde halvdelen af strækningen fra Rober Jacobsens Vej til Else Alfelts Vej. 3B har indgået et samarbejde med et andet boligselskab, KAB, som står for at udvikle og projektere boligkareen. Stueetagerne er samlet set på omkring 1.000 etagemeter. En del vil være reserveret til fælleslokaler, så arelaet til butikker og andre erhverv er på omkring 400 kvm.

KAB har allerede forsøgt at sælge de 400 kvm. i stueetagen til en privat udvikler, men uden held. Almene boligselskaber har ikke lov til at bygge og udleje lokaler til erhvervsformål. Derfor skal der findes en privat operatør.

Leder efter køber
KAB’s byggedirektør, Rolf Andersson, siger til Ørestad Avis, at KAB selvfølgelig vil overholde lokalplanen:
“Det er den eneste måde, vi arbejder på i KAB. Det er – og har altid været – planen, at sælge 400 kvm. af stueetagen til serviceerhverv. Og den proces er i fuld gang,” siger han.
Han tilføjer, at Boligforeningen 3B “vil meget gerne bidrage til et område med liv og aktiviteter, som der også er lagt op til i lokalplanen. Udover at det giver muligheder for lokale indkøb og aktiviteter, så er liv mellem husene med til at skabe tryghed.”
Hvad er årsagen til, at det kun er 400 ud af stueetagens 1.000 kvm., der skal sælges til serviceerhverv?
“Det er en balance mellem antal kvadratmeter til fælleslokaler af den ene eller anden slags for at skabe et fællesskab blandt beboerne i Generationernes Træhus og så antal kvadratmeter til salg, så huslejen stadig bliver til at betale for beboerne,” siger Rolf Andersson.
Har Boligforeningen 3B v/KAB været i kontakt med erhvervsudviklingsselskaber, og i givet fald hvor mange og hvilke?
“Ja, KAB har talt med to aktive spillere i Ørestad Syd, der ikke var interesserede. Vi har også spurgt Københavns Kommune og By & Havn, om de havde nogle købere, der kunne være interesseret. Det havde de desværre ikke,” siger han.

Livlig debat på nabomødet
Da By & Havn afholdt digitalt nabomøde for Ørestad i torsdags 3. december, kom sagen om ‘Generationernes Træhus’ til at fylde en hel del. Mødet foregik som en facebook-event, og mange beboere i Ørestad Syd havde udskiftet deres profilbillede med et badge, hvor der stod “Bevar Asger Jorns Allé som handelsgade”.

En af beboerne var Anne Strandsbjerg Brendstrup. Hun har bemærket at der også mangler butikker i andre ejendomme.

“Vi kan allerede se det i Lavetten, hvor der er flere potentielle lokaler til erhverv som benyttes som fælleslokaler i stedet. Der er så mange ildsjæle i Ørestad, som risikerer at brænde ud, hvis I ikke får skabt gode vilkår for at de kan føre deres ideer ud i livet i erhvervslokaler, der kan betales,” skrev hun.

By & Havn mener at det er bygherrernes ansvar at bygge inden for lokalplanens bestemmelser.

Er fortrøstningsfulde
“Vi arbejder fortsat på en løsning sammen med KAB om at etablere erhvervslejemålene, og om at sikre at Asger Jorns Allé bliver den aktive gade, vi stræber efter. Vi er fortrøstningsfulde med den dialog, vi har omkring projektet, og forventer at levere gaden som den er beskrevet i lokalplanen,” svarede By & Havn.

Tilbagekøb også prøvet
Andre deltagere i debatten spurgte hvorfor By & Havn ikke  kunne gøre som selskabet har gjort i Nordhavn, hvor man selv tilbagekøbte stueetager i flere ejendomme i samarbejde med det private udviklingsselskab NREP. Bl.a også i Orienten – et almennyttigt boligbyggeri opført af Domea.

“Det rigtigt, at vi Nordhavn har arbejdet med at sælge stueetagerne fra til et detailhandelsselskab. Dette er en strategi, der gav mening i Århusgadekvartet, fordi man kunne arbejde med et helt område og ikke kun en enkel bygning eller en enkel gade. I Nordhavn fandt vi desuden en kommerciel partner, NREP, som var villig til at tage en tidlig risiko i udviklingen af Nordhavn. Det er 3B/KAB på nuværende tidspunkt ikke lykkedes med i Ørestad Syd,” svarede By & Havn.

Nyt nabomøde
By & Havn vil nu afholde et særligt nabomøde “for de beboere, der er særligt interesserede i udviklingen af Asger Jorns Allé som aktiv hovedgade”.

Fakta om Generationernes Træhus
Adresse: Robert Jakobsens Vej 48
Størrelse: 8.714 etagemeter. Byggeriet opføres som fem sammenhængende huse med forskudte facader og forskellige højder.
Byggemetode: Der er tale om et traditionelt betonbyggeri, som beklædes med træ.
Boligtyper: 90 familieboliger, heraf 34 seniorbofællesskaber og 10 små familieboliger til boligsocial anvisning. Desuden er der 32 ungdomsboliger, heraf 4 til boligsocial anvisning.
Bygherre: 3B, med projektssamarbejdspartner: KAB.
Arkitekt: Kant og JJW
Anskaffelsessum: 240,16 mio kr.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »