Rekordmange klager over kommunen

Københavns Kommunes Borgerrådgiver modtog 1.077 henvendelser i beretningsåret 2022. Det er en stigning på 28 procent i sammenligning med året før. Tæt på ni ud af ti henvendelser handler om borgerens stilling og retssikkerhed.

I 65 procent af henvendelserne var kommunens forvaltninger enige i, at der var sket fejl eller havde været utilstrækkelig borgerbetjening – det er den højeste andel siden 2018.

”Retssikkerheden er på plads mange steder i kommunen, men der er huller. Desværre er det ikke altid, lovgivningen og de politiske og administrative målsætninger bliver overholdt, og det mærker borgerne. De oplever for eksempel, at de ikke får den hjælp, de er berettiget til, at de mister konkrete muligheder, de burde have haft, eller at de taber tillid til kommunen eller oplever at skulle kæmpe imod et system. Der er flere, der klager, og samtidig flere, der har noget at klage over. Det er bekymrende, men der er flere måder at tage fat, så udviklingen kan vendes”, siger borgerrådgiver Johan Busse.

Eksempel på klagesag
Et forældrepar følte sig fanget i forvaltningernes konflikt i forhold til deres datters visitation til skole- og behandlingstilbud/specialskoletilbud. Parret oplevede, at deres datters situation var blevet forværret, mens hun ventede på det rette tilbud.
Pigen havde ikke været i skole i halvandet år og havde ikke haft et skoletilbud i længere tid, da hun blev visiteret til et konkret tilbud. Pigen blev introduceret til skolen og havde både modtaget skema, billede af klassen og oplysninger om læreren mv., og familien var således i den forståelse og for- ventning, at behandlingsdelen var opstartet i det konkrete dagtilbud.
Imidlertid opstod der uoverensstemmelser mellem Børne-og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen i forhold til betalingen for det konkrete tilbud, der forlangte flere midler for at løfte opgaven, hvilket fik forvaltningerne til at trække tilbuddet tilbage og pege på et alternativt tilbud.
Efter henvendelse til Borgerrådgiveren fandt Socialforvaltningen dog, at forældrene havde berettigede forventninger om, at barnet var tilknyttet det oprindelige skoletilbud, og lod dette være udslagsgivende for at fastholde tilbuddet (2023-0027779).

Borgerrådgiveren anbefaler, at forvaltningerne løbende stiller spørgsmål til eget kvalitetsniveau, og at borgernes feedback bliver anvendt konsekvent og konstruktivt til at skabe læring. Desuden anbefaler Borgerrådgiveren, at kommunen ledelsesmæssigt styrker sit fokus på retssikkerhed og sikrer anerkendelse af erfaring og faglighed hos kommunens medarbejdere.

Laura Rosenvinge (S) er forperson for Borgerrådgiverudvalget, og hun tager Borgerrådgiverens bekymring meget alvorligt.

“Selvfølgelig skal vi reagere, når der er en stigning i antal klager og ikke mindst i antallet af berettigede klager. Vi skal have fokus på og værne om fagligheden og retssikkerheden på alle planer i kommunen. Det er og skal være bærende værdier,” udtaler Laura Rosenvinge.

Hun tilføjer at det dog er positivt, at det problem, en borger eller virksomhed stod med, blev helt eller delvist løst i 93,6 procent af de sager, der kom ind til Borgerrådgiveren.

“Det vidner om et godt og målrettet samarbejde mellem Borgerrådgiveren og kommunens forvaltninger og om, at kommunens mange dygtige medarbejdere ønsker at gøre det godt”.

Borgerrådgiverudvalget har i dag 15. maj taget beretningen til efterretning og sendt den videre til Borgerrepræsentationen via Økonomiudvalget.

Eksempel på klagesag
I en sag vedrørende en børnefaglig undersøgelse var der opstået et dårligt samarbejdsklima mellem en kvinde og kommunen. En medarbejder havde blandt andet skrevet følgende i en SMS til kvinden:
”(…) Om du vil kontakte borgerrådgiver kan jeg ikke afholde dig fra, men det gør intet godt for vores samarbejde (…)”.
Det gjorde kvinden alligevel, og Borgerrådgiveren fik, ved en håndholdt indsats, dialogen på sporet igen, i hvert fald for en periode. Efter ønske fra borgeren og på grund af den forbedrede dialog, foretog Borgerrådgiveren ikke yderligere i forhold til den besked, kvinden havde fået om ikke at kontakte Borgerrådgiveren (2022-0220236/2022-0096435).- 


Hvad er en Borgerrådgiver?

Borgerrådgiveren en er ansat af Borgerrepræsentationen og er uafhængig af kommunens udvalg, borgmestre og forvaltninger. Borgerrådgiveren fungerer som klageinstans, tilsynsmyndighed og intern konsulent i kommunen. Formålet med Borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen og bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed. Borgerrådgiveren skal gøre det lettere at klage og medvirke til, at klagerne bruges konstruktivt til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Eksempel på klagesag
En mand, som var blevet genhuset i en del af byen med dårlige parkeringsforhold, ansøgte kommunen om en nummerpladeafmærket p-plads/ handicapparkeringsplads, da han kun kunne gå kortere distancer. Kommunen kunne ikke umiddelbart imødekomme ansøgningen.
Manden havde været i dialog med en sagsbehandler, der havde vejledt ham om, at han kunne sælge sin bil og sit sommerhus og i stedet lade sig fragte af en handicaptransport. Denne vejledning fremgik også af et udkast til afgørelse i sagen. –
Manden var ikke tilfreds med de svar, han havde modtaget, og fandt dem upassende. Han oplevede, at han ikke blev taget seriøst, og at han var blevet talt ned til og affærdiget (2022-0293169). 

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »