Rekordmange viber i Naturpark Amager

Med mere end 250 ynglepar blev 2020 rekordår for viben på Kalvebod Fælled. Men klyden har haft det svært.

Det var ikke kun for vi mennesker, at 2020 blev et specielt år. Det var det også for vadefuglene i Naturpark Amager. Heldigvis med positivt fortegn, fortæller Thomas Tümmler-Hellesen fra naturparkens caretakergruppe, der følger fuglenes udvikling på Kalvebod Fælled. Og som står bag websitet fuglepaakalvebodfaelled.dk . Særligt viben viste stor fremgang.

“Det blev et rigtigt flot år med ca. 250 ynglepar. Det er en fremgang, også i forhold til de seneste år. Men stigningen er foregået siden lavpunktet i 1990’erne, hvor der blot var omkring 60-80 par tilbage,” fortæller Thomas Tümmler-Hellesen.

Han mener at der er to overvejende grunde til succesen: Dels afgræsningen af engene, dels de tiltag der er lavet for at få mere vand på engene. “Afgræsning og våde enge er helt afgørende for vadefuglene.

Der hvor vi især har set fremgangen for viberne i 2020 er netop i de områder, hvor Naturstyrelsen har fået mere vand på engene. Det er på Nordre Klapper, engene omkring Villahøj og på engene i den vestlige del af Klydesøen.”

Der er dog plads til mange flere viber. Hvis man sammenligner med Nyord på Møn, som også er et stort afgræsset eng- og strandengsområde, er bestandstætheden af viber her dobbelt så stor. Så med flere våde enge, er der potentiale for endnu flere viber.

Foruden viben havde vadefuglen stor præstekrave havde en fin ynglesæson. Her bød året på omkring 30 par, hvilket også er en flot fremgang sammenlignet med 1990’erne, hvor der blot var en 5-10 par. For andre arter gik det knap så godt: Blandt andet engrylen, der generelt er i tilbagegang, men også dobbeltbekkasinen og klyden har haft det svært i naturparken. Thomas Tümmler-Hellesen er dog optimist på klydens vegne og håber at 2021 giver flere nye fugle. Naturstyrelsen har lavet flere tiltag i Klydesøen for netop klyden, som forhåbentlig giver pote til næste år.

“Men naturen er som bekendt lunefuld, så der er ingen garantier for noget”, siger Thomas, som opfordrer de mange nye besøgende gæster i Naturpark Amager til at vise hensyn til fuglelivet. Særligt i yngletiden mellem april og juli.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »