Royal Arena: Afgørelse ankes til Planklagenævnet

Lokalplan stiller krav om  flere udadvendte aktiviteter i Royal Arenas stueetage. Men Københavns Kommune mener at alt er OK, Nu går sagen videre til et klagenævn.

I mandags afstendte Ørestad Syd Borgerforeningen en klage til Planklagenævnet over Københavns Kommunes afgørelse i sagen om lukkede facader og stueetage i Royal Arena.

Borgerforeningen støtter dermed op om Nick Vikander, som i 2020 sendte en klage til Teknik- og Miljøforvaltningen fordi lokalplanen tydeligt bestemmer, at der skal være 50 procent aktive og udadvendte funktioner i Royal Arenas østlige og sydlige facade. Men facaderne er som bekendt helt lukket af med låste døre og gardiner bag de blændede ruder. Det gælder f.eks. Nordbar, som kun er åben ved interne arrangementer i Royal Arena.

“Anvendelse er OK”

Først i år kom der en afgørelse, som betød at Royal Arena skulle fjerne noget tilklæbning af vinduerne. Men forvaltningen mener at selve anvendelsen af stueetagen er i overensstemmelse med lokalplanen.

“Der kan med lokalplanen alene stilles krav om, hvad arealet anvendes til, men ikke til åbningstider, f.eks. at en bar er lukket, eller lukkede gardiner,” lyder Teknik- og Miljøforvaltningens argumentation.  

“Derimod har forvaltningen desværre ret i, at Nordland Bar i den sydlige facade formelt lever op til lokalplanens krav, selv om baren altid er lukket!” siger Nick Vikander.

Bar må gerne være lukket altid

Klagen til Planklagenævnet argumenterer for, at at kommunen tager fejl. Især fordi, at stueetagen mod øst er  indrettet til helt andre formål, for eksempel til banquet storage, kontor, omklædningsrum, køkken, el og ventilations teknik, køkken, og personalekantine. 

“Derimod har forvaltningen desværre ret i, at Nordland Bar i den sydlige facade formelt lever op til lokalplanens krav, selv om baren altid er lukket!” siger Nick Vikander.

Klage over sagsbehandling

Han har samtidig selv sendt en klage over sagsbehandlingen i forvaltningen. 

“Behandlingstiden for denne sag har varet tre år, og den udgør et brud på god forvaltningsskik. Bl.a har forvaltningen ikke svaret på mine henvendelser, og væsentlige oplysninger fra sagen blev ikke beskrevet i sagens referater,” siger han.

For eksempel afsluttede forvaltningen sagen uden at modtage en redegørelse fra Royal Arenas ejer, Arena CPHX P/S. “Det betyder at forvaltningen afsluttede sagen uden nogensinde at se nærmere på, hvilke funktioner der er i Royal Arenas stueetage,” siger Nick Vikander. 

Sammen med Ørestad Syd Borgerforening afventer han nu svar fra Planklagenævnet og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »