Så forsvandt det sidste hegn

Hegnet mellem Ørestad og Naturpark Amager er nu helt væk. Den sidste strækning syd for søen i Ørestad Syd er nu taget ned. Det samme gælder de røde indgangsporte.

Sidste år fjernede Naturstyrelsen hegnet langs promenaden i skellet mellem Kalvebod Fælled og Ørestad Syd/Arenakvarteret.

Naturstyrelsen har nu fjernet hegnet langs Kalvebodstien ud for Ørestad Syd. Beslutningen er taget i Naturparkrådet i april. Hegnet har ikke længere har nogen funktion og udgør også et ‘landskabeligt problem’, mener rådet.

Naturstyrelsen har desuden en ‘tese’ om, at fjernelsen af hegnet vil afhjælpe konflikterne mellem hurtigt kørende cyklister og de øvrige brugere på Kalvebodstien, fordi der vil komme et dobbelt stiforløb, hvor de gående kan vælge at bruge grusstien langs med søen.

“Cyklisterne skal selvfølgelig stadig vise hensyn og køre ordentligt alle steder i naturparken. Men lige foran Ørestad Syd får vi nu lidt mere plads til alle slags trafikanter,” siger skovfoged Sven Norup.

Dådyr og mennesker side om side

Hegnet omkring Kalvebod Fælled blev opført af militæret for mange år siden, for at holde mennesker ude af området.

“I dag gælder om at få flere mennesker IND i området. For at opleve naturen. Og derfor skal adgangen til naturen være så nem som muligt,” fortæller skovfoged Sven Norup.

Der er heller ikke grund til at være bekymret for dyrene. Siden hegnet langs promenaden blev fjernet sidste år, har Naturstyrelsen observeret dådyrenes adfærd.

“Dådyrene er interesserede i tre ting: føde og fred og ro. De kommer tættere på boligerne lige ud til fælleden, men de går ikke længere ind i Ørestad, for de har ingen interesse i at være der,” siger Sven Norup.

Friluftsrådet til have Naturnationalpark

Naturparkrådet for Naturpark Amager består af repræsentanter fra Københavns Kommune, By & Havn, Tårnby Kommune, Dragør Kommune, Grønt Råd for Tårnby/Dragør Kommune, KFUM spejderne, Dragør turistforening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Idrætsforbund, DGI Storkøbenhavn, Danmarks Ornitologiske Forening, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Rideforbund, Danske Handicap organisationer, Amager Vest Lokaludvalg, Grundejersammenslutning i Tårnby, Grundejerforeningsekretariatet Ørestad, Grundejerforeningerne i Dragør samt Naturstyrelsen – Hovedstaden.

Alle repræsentanter på mødet 24. april støttede planen om at nedlægge hegnet, undtagen Friluftsrådet. De ønsker, at beslutningen skal afvente, om Miljøministeren vil genoverveje, om Kalvebod Fælled skal være en Naturnationalpark. Og stå skal der være hegn omkring hele fælleden, for at flere vilde dyr kan udsættes uden at være til gene for mennesker.
Tidligere er ideen blevet droppet, bl.a. efter anbefaling fra Naturstyrelsen. Men i Borgerrepræsentationen i København er det besluttet at rette spørgsmålet til Miljøministeren. Ministeren har ikke svaret endnu.

Langs med promenaden vest for Arenakvarteret og Ørestad Syd står der nu nogle træpæle i stedet for det gamle “Ishøj” hegn. Her er skovfoged Sven Norup i dialog med lokale borgere om den nye ordning (august 2022).

På mødet 24. april gentog formand for rådet, Kim Søderlund fra Naturstyrelsen, at Kalvebod Fælled “ud fra saglige kriterier var blevet fravalgt som Naturnationalpark af den tidligere regering”. Dels er der så meget vand på Kalvebod Fælled, at dyrene ikke kan finde tørt leje om vinteren, og dels er Natura2000-udpegningerne så stramme, at tankerne om dynamisk naturudvikling ikke er aktuelt.
Endelig pointerede Kim Søderlund, at såfremt der kommer en politisk beslutning om Naturnationalpark, så er det langt fra givet, at man vil placerer hegnet i skel.      

Nu er blikket rettet imod det sidste hegn langs Kanalvej

Der er stadig stålhegn langs kanalstien fra naturcentret i nord og helt ned til slusen i syd. Naturstyrelsen er ved at undersøge, om det hegn også kan fjernes. De har også været i dialog med Dragør og Tårnby kommuner om sagen. Fjernes hegnet, vil dåvildtet kunne sprede sig til Kongelunden og markerne på det sydlige Amager. Og så vil den sidste barriere mellem dyr og mennesker igennem Naturparken være væk.  Men hvis hegnet ønskes fjernet, kræver det en tilladelse fra Miljøstyrelsen. I dag er der nemlig ikke givet tilladelse til udsætning af dåvildt på Sydamager.

Naturparkrådet anbefaler at hegnet fjernes. Dog er Friluftsrådet imod. Igen fordi Friluftsrådet stadig ønsker af Naturpark Amager skal være en Naturnationalpark.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Close