SÅDAN KAN ASGER JORNS ALLE SE UD

NABOMØDE: Især én illustration vakte opsigt på nabomødet mandag. En helt ny visualisering af gaden med beplantning, opholdsrum og plads til byliv. Et mere realistisk scenarie, mener By & Havn, som står bag illustrationen.

Der hvar været mange møder med beboere, grundejere og andre aktører om udvikling af Asger Jorns Allé.  Og hver gang har forventningerne til den centrale gadei Ørestad Syd været store. Blandt andet fordi de tidligere illustrationer har vist en gade fyldt med butikker, træer og streetsport.
“Vi synes at det er på tide at vi får en realistisk og nutidig illustration. I dag er idrætsaktiviteterne for eksemple flyttet til den nye idrætspark, og beboerne har udtrykt ønsker om mere grønt og gode opholdsrum hvor man kan mødes. Det har vi nu indarbejdet, samtidig med at vi ved mere om, hvordan byggerierne kommer til at se ud,” siger Rita Justensen,  chef for Planlægning og Byrum i By & Havn. 

To af de illustrationer fra tidligere år, som viser den handelsgade, som beboerne i Ørestad Syd forventede at få.

Grøn gade
Hun tilføjer, at beplantningen på illustrationen kun er et forslag, da det i dag er Københavns Kommune som ejer selve gaden, og derfor skal være med på den endelige udformning.
“Man skal bl.a. tage højde for, at der ligger et ret stort ledningsnet under jorden på tværs af gaden. Så der kan ikke plantes store træer i midterhellen. Men der kan tænkes i andre typer af beplantning som placeres i f.eks. store krukker,” siger hun.

Serviceerhverv
Illustrationen viser de tre kommende byggerier på nordsiden af Asger Jorns Allé. I den ene ende Byens Hus, i den anden ende Generationernes Hus. Byggefeltet i midten er ikke planlgt endnu, og skal i de kommende år bruges til byggeplads for de øvrige byggerier. 

Et zoom ind på gadehjørnet ved Robert Jacobsens Vej. Illustrationer: By & Havn.

Rammer for byliv
Om den nye Asger Jorns Allé bliver en central gade med masser af byliv, kommer an på mange forhold – ikke kun plads til butikker.  Der skal også være kunder i butikkerne – og det kan ikke planlægges på forhånd.
“Vi kan kun opfordre beboerne til at bruge de butikker som kommer, og håbe at gode detailhandelsfolk kommer til bydelen med de  rigtige butikskoncepter. Men vi synes at vi er ved at få godt styr på de fysiske rammer for noget byliv.”

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »