Se tallene: Fortsat lav parkering i Ørestads p-huse

Ørestads P-huse står stadig halvtomme. Det viser en ny opgørelse fra By & Havn.

Ørestads største P-hus med 747 pladser — ‘Edvard Thomsen’ — havde i 4. kvartal 2020 en belægning på ca. 45 procent i nattetimerne og 35 procent midt på dagen.
To år senere — i 4. kvartal 2022 — er der stadig cirka 35 procent fyldt midt på dagen, men nu kun omkring 42 procent om natten. 

P-huset ‘Robert Jacobsen’ havde i 1. kvartal 2021 en belægning på 50 procent om natten, men den er nu nede på omkring 40 procent.   

I P-hus Hannemann har man nu kun godt 5 procent belægning om natten — og cirka 35 procent om dagen.

I P-hus Hannemann har man nu kun godt 5 procent belægning om natten — og cirka 35 procent om dagen. Illustrationer: Københavns Kommune / By & Havn

Det viser nye tal for belægningen i Ørestads p-huse fra By & Havn. Tallene varierer lidt fra hus-til-hus.

I P-husene ‘Bjerget’ og ‘Richard Mortensen’ er belægningen ret høj – de to p-huse ligger også tæt på beboernes hjem. Og i ‘Ejler Bille’ er der en anelse mere belægning nu end for et par år siden. Men gennem 2022 er belægningen også her faldet tilbage. Som en undtagelse har P-hus Kay Fisker ved Ørestad Skole fået væsentlig flere gæster i løbet af 2022. Belægningen er her steget fra omkring 20 procent til 50 procent i dagtimerne.

Bygherrer vil have mindre parkering
Et snævert flertal på rådhuset vedtog i 2020, at man kan se helt eller delvist bort fra den såkaldte parkeringsnorm, hvis der er god offentlig transport i området.
Flere byggeprojekter i Ørestad har siden benyttet sig af ‘smuthullet’ og dermed fået lov til at anlægge lidt færre p-pladser end krævet i lokalplanen. Det gælder bl.a. Grønne Eng, Bellakvarteret og UN17 Village. 

Socialdemokratiet, Konservative og Venstre stemte imod forslaget. I 2021 kom der første gang tal fra By & Havn som afslørede, at de mange P-huse i Ørestad står halv- eller heltomme det meste af tiden. Dengang sagde Andreas Keil fra Socialdemokratiet til Ørestad Avis, at forventningen var, at “udnyttelsgraden vil stig i takt med, at Ørestad bliver mere udbygget”.

Parkeringsnormen indeholder en bestemmelse for, hvor mange P-pladser en bygherre skal anlægge pr. kvadratmeter bolig eller kontor, der vil blive bygget. 

Oversigt over belægningstal for udvalgte parkeringshuse i Ørestad.
Nedenfor vises oversigt fra By & Havn over den gennemsnitlig belægning pr. time for hhv. 1. kvartal og 4. kvartal 2022 for Ørestads 7 P-huse. (For P-hus Bjerget har By & Havn ikke belægningsdata for oktober 2022, hvorfor belægningstallene for 4. kvartal 2022 kun beror på data for november og december måned).

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »