Skolekaos igen

Af Gorm Gunnarsen, skoleordfører for Enhedslisten i Københavns Borgerrepræsentation.

Som medlem af Børne- og Ungdomsudvalget har jeg den seneste uge fået rigtigt mange henvendelser fra bekymrede forældre i Ørestad. Det har jeg prøvet en del gange før.

Aktuelt handler det om uklare og ændrede vilkår for de midlertidige løsninger, der skal danne ramme om Arenakvarterets nye skole, efter at det står klart at byggeriet ikke er af en kvalitet, der kan tages i brug til august. Københavns Økonomiforvaltning og By&Havn har – for at sige det mildt – ikke formået at sikre byggeri af kvalitetsbygninger til skoler og dagtilbud i god samklang med befolkningsudviklingen.

Det er forstemmende gang på gang at kunne konstatere, at der er omfattende fejl ved et skolebyggeri, som Økonomiforvaltningen har haft ansvaret for. Det er noget, som også sker i andre dele af byen. Ørestad Skole er dog et særligt grelt eksempel. Den har siden indvielsen i 2012 levet med omfattende problemer med skolens klimaskærm – og skal lukke helt ned for aktivitet i 2027 for at kunne sikre en varig løsning.

Byens styre har tidligere fundet løsninger med pavilloner, der har muliggjort, at børnene har kunnet blive i Ørestad, men når pavilloner er placeret på grunde, som står til at modnes og sælges, så er By&Havn meget hurtige til at opsige lejen af areal også selv om en forlængelse ikke rækker ud over enhver realistisk tidsplan for en lokalplan. Det gør det virkeligt svært at finde gode løsning igen. Børnehuset Svinget kan måske ikke blive på dets nuværende plads året ud, selv om deres nye bygning først er færdig om flere år.

Det skal også nævnes, at byplanlægningen i Ørestad på ingen måde er startet med at indtænke den bedst mulige placering af skolerne i forhold til områdets geografi, så Borgerrepræsentationen har været nødsaget til at skabe en særordning med et samlet skoledistrikt for at kompensere for den uhensigtsmæssige placering af skolerne i forhold til hinanden. Endelig har byggegrundene til skolerne været så urimeligt små, at skolerne ikke har afsat den fornødne plads til udendørs leg.

Jeg ved, at Børne- og Ungdomsforvaltningen gør sit bedste for at finde en acceptabel løsning på genhusningsproblemer. Men det grundlæggende problem er ikke løst. København har ikke formået at sikre en ordentlig overordnet plan for byudviklingen. Skiftende socialdemokratiske overborgmestres hensyntagen til By&Havns muligheder for at tjene mest muligt på salg af byggegrunde har dermed fået lov til at overskygge behovet for at sikre fornuftig placering, fornuftigt areal og fornuftig tidsplan for udbygningen af dagtilbud og skoler i Ørestad. Det er en stor udfordring at sikre plads til børn, når Kramer, Jensen og Hæstorp ikke har udvist rettidig omhu.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »