Skolepavilloner bliver stående syv år mere

Skolen i det nye bykvarter Fælledby kan først åbne i 2031. Men allerede næste år åbner skolen i den midlertidige pavillonskole ved Stævnen i Ørestad Syd.

De kommende børn i Fælledby på Amager Fælled skal i de første syv år af deres skolegang gå i skole i en midlertidige skolebygning to kilometer længere sydpå i Ørestad – på Ørestad Boulevard 218. Fælledby Skole har allerede fået sit eget skoledistrikt, men der bor ingen børn i distriktet på byggefeltet på Amager Fælled. Så den nye skole skal i første omgang optage børn fra Bellakvarter.

Fælledby Skole overtager pavillonskolen fra Skolen ved Hannemans Allé, som i tre år har boet i pavillonerne, men til næste år flytter ind i deres nye skole ved Royal Arena.

Børn- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune forklarer, at alle skolerne i Ørestad er med i samme fælles skoledistrikt. der er rigtig mange børn i området, og næsten alle familier (91%) vælger at sende deres børn i den nærmeste folkeskole. Men her er der ikke plads til flere børn. Derfor har man valgt at beholde den midlertidige pavillonskole på Ørestads Boulevard 214 og forlænge dens levetid med syv år.

Kommunen ansøgte oprindeligt om “dispensation til ibrugtagningstilladelse”, for at kunne opføre skolebygningerne midt på den plads, hvor Hein Heinesens skulptur “Den store Udveksler” nu står indhegnet bag et hegn af brædder. Dispensationen blev givet – af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Kommunen ansøgte oprindeligt om “dispensation til ibrugtagningstilladelse”, for at kunne opføre skolebygningerne midt på den plads, hvor Hein Heinesens skulptur “Den store Udveksler” nu står indhegnet bag et hegn af brædder. Dispensationen blev givet – af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Fotos: Jakob Korshøj

‘Total mangel på rettidig omhu’
Det undrer beboer Steen Jürs i Stævnen I ved siden af skolen. Beboerne har glædet sig til at få den åbne plads tilbage.

“Der blev søgt om dispensation til i en tidsbegrænset periode på 3 år frem at opføre en pavillonskole. Efter 3 år skulle al bebyggelse fjernes. At man nu taler om forlængelse på 7 år er altså i modstrid med tilladelsen og illustrerer Københavns Kommunes totale mangel på rettidig omhu og planlægning af skoleforsyningen i Ørestad,” skriver Steen Jürs til Ørestad Avis.

Han frygter at der vil være konstant mangel på lokaler først med børn fra Bella Kvarter, så fra børn fra Fælledkvarteret og måske også fra en specialskole i Ørestad.

“Der var i sin tid mange høringssvar fra naboerne gående på trafikproblemer, støj, indblik og det faktum at man fratager området en hårdt tiltrængt plads med en unik skulptur. Da pavillonskolen blev bygget var mange her i området bekymrede. De ønsker ikke at man endnu en gang inddrager (og skamferer) pladsen med Hein Heinsens skulptur,” mener han. Læs debatindlæg fra Steen Jürs her.

Børn- og Ungeforvaltningen oplyser i en mail til Ørestad Avis, at der ikke vil blive søgt om dispensation til at forlænge den midlertidige skole i endnu syv år. Den oprindelige dispensation gælder stadig, men dog “gælder det for alle pavillonbyggerier, at en ibrugtagningstilladelse skal fornyes hvert 3. år,” skriver forvaltningen.

Forsinkelse på forsinkelse
Oprindeligt skulle Fælledby Skole være klar til åbning i 2027, men byggeriet er ramt af flere forsinkelser.  I første omgang blev tidsplanen udskudt med to år til 2029 på grund af størrelsen og typen af byggeriet, oplyser Børn- og Ungeforvaltningen. Der var også komplikationer i form af forurenet jord.
Når byggeriet nu er udskudt igen med forventet åbning af skolen i 2031, skyldes det bl.a. de byggestop, som fulgte retssagerne imod byudviklingen på Amager Fælled, som bl.a. blev rejst af Amager Fælleds Venner og andre miljøorganisationer og borgergrupper.

I de første skoleår får Fælledby Skole kun to børnehaveklasser – i alt ca. 50 elever og 6 medarbejdere, som er en daglig leder, lærere, pædagoger og medhjælpere. Skolen får også en bestyrelse med forældrerepræsentanter.

‘Det bliver godt’
Børn- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune understreger, at den midlertidige skole overholder alle krav til moderne skolebyggeri, både med hensyn til plads, faciliteter og indeklima. Og at det er Danmarks første svanemærkede skole bygget i miljøcertificerede materialer. 

Forvaltningen har også talt med skoleleder på Skolen ved Hannemanns Allé, Thomas Ammentorp Schmidt, var i 2020 med til at starte skolen i de midlertidige lokaler på Ørestads Boulevard 218.

“Det er jo et lille og trygt miljø, når man starter med to klasser, og skolen langsomt vokser år for år.  Der er færre børn, end når man indskriver sit barn på en eksisterende skole, og klasserne er ofte også mindre. Der er mere ro og nærvær – netop det, som mange forældre til de små elever efterspørger”, fortæller han. 

Selv om den midlertidige skole ligger ca. to kilometer væk fra Bella Kvarter, hvor eleverne bor, så er det turen værd, mener Thomas Ammentorp Schmidt.

“Det betyder enormt meget, at vi har let til gode grønne områder. Med fælleden som nærmeste nabo, kan vi jo sende eleverne til frikvarter direkte ud i et naturområde, og det er også nemt at få bevægelse med i undervisningen, når vi bare skal gå udenfor døren og så har vi naturen lige der året rundt. Hvor mange skoler i København kan egentlig det”, siger han.

Tirsdag 7. november er der informationsmøde for alle forældre i skoledistrikt Ørestad. Mødet holdes på Kalvebod Fælled Skole. Og torsdag 9. november er der rundvisning på alle fire skoler i Ørestad. Her kan forældre også besøge Fælledby Skoles midlertidige skolebygning og selv opleve faciliteterne og møde skolens ledelse.

Translate »