Slut med gratis parkering på villaveje: “Det er kynisk.”

Skrevet af: Jakob Korshøj

Man kan ikke længere parkere gratis i villekvarterene øst for Ørestad. De nye regler vækker frustration hos beboere i Ørestad, der nu er tvunget til at parkere i p-husene.

“Det er kynisk,” mebner Hakan Redzep. Indtil for en måned kunne  han parkere gratis i dagtimerne på villavejene Slusevej, Hovmålvej, Kornskyldvej og Landehjælpvej, der grænser op til Ørestad. Bare han lige løb ned og juserede på p-skiven hver treide time. I  nattetimerne kunne han parkere helt uden tidsbegrænsning. En løs ning som han foretrak i stedet for at betale mere end 1000 kroner månedligt for en licens i Ørestads p-huse.

Men en dag i december var der opsat skilte med krav om p-licens. En licens, man vel at mærke kun kan få,  hvis man bor på vejene. Hakan og alle de andre bilister skal nu betale 20 kroner i timen for at parkere over  tre timer i området. Hele døgnet.

Har droppet bilen
“Ud af det blå blev det pludselig ændret. Men nu holder der stort set aldrig biler på den vej, jeg plejede at parkere på – bag kollegiet (Landehjælpsvej, red.). Det er fint, at man skal betale, men restriktionerne skal laves der, hvor problemet er. De har bare taget hele området i stedet for at sætte ind der, hvor beboerne på villavejene rent faktisk har problemer, så det er ikke gjort korrekt,” mener Hakan Redzep, som også er utilfreds med timebetalingen.

“Man kan ikke engang betale med abonnement – kun pr. time. Det er kynisk. Jeg har ikke set sådanne regler andre steder i Danmark”, siger Hakan Redzep.
På grund af de nye regler, har han nu droppet at have egen bil.

Parkerer endnu længere væk
Jacob Nielsen bor på C.F. Møllers Allé, og han mener heller ikke, at de nye parkeringsregler giver mening. Han har dog ikke droppet sin bil, men parkerer på andre villaveje, der ligger endnu længere væk fra Ørestad.

“Nogle af dem, der før parkerede her, holder nu formentlig i et af p-husene i Ørestad. Men mange er flyttet til villavejene længere inde på Amager. Så man har til dels bare flyttet problemet lidt længere væk,” siger Jacob.
Han ærgrer sig over at det næsten bliver umuligt at invitere gæster, som kommer i bil.
“Før ændringen kunne vi vise vores gæster hen til en gratis parkering. Nu er de tvunget til at betale for at parkere i et p-hus.”
Også han oplever, at villavejene omkring Slusevej nu er mere eller mindre tomme for biler det meste af døgnet.

Glade villaejere
Beboerne på Amagerkollegiet ertil gengæld glade for de nye regler. Her kan beboerne få en parkeringslicens, så de kan holde frit på vejenes parkeringsarealer:
“Tidligere havde vi svært ved at finde en plads. Der var super meget uro på vejen, og det kunne være svært at komme frem og tilbage når bilerne holdt parkeret i begge sider af vejen. Vi forstår, at det er træls for andre i nærheden af området, men som beboer er det skønt med den ro det har givet, særligt fordi vi ikke har gymnasieelever, der parkerer i tide og utide, og fordi vores gæster nu kan finde plads,” fortæller Pernille Jensen, beboer på Amagerkollegiet.

‘Har måske ramt lidt skævt’
Ea Buchholtz Pedersen bor også på kollegiet, og hun giver sin nabo ret, men hun er også til dels enig i Ørestad-beboernes beskrivelser af, at parkeringspladserne ikke længere bliver udnyttet tilstrækkeligt:
“Det er fedt nok, at vi på kollegiet har fået mulighed for at have gæsteparkering, som vi ikke havde før, men når der står 3-5 biler på Slusevej i hverdagene, tænker jeg, at parkeringsreglerne har ramt lidt skævt. Så mange studerende har ikke bil.”

‘Dette område er belastet’
Beslutningen om de nye parkeringsregler på villevejene blev taget sidste år på et møde i Teknik- og Miljøudvalget.  Grundejerforeningerne G/F Nyvang og G/F Fælledbo havde selv søgt om at få ændret vejenes status som kommunal parkeringszone. Nu er der indført en privat parkeringsordning, som varetages af City Parkeringsservice og med app-betaling via Easypark.
Teknik- og Miljøforvaltningen anbefalede ændringen og lagde vægt på, at “dette område er belastet af en særlig udfordring omkring Ørestad, hvor tidsubegrænset parkering kun kan ske mod betaling i private p-anlæg, og derfor kan give anledning til at søge parkering i området omkring Slusevej i nattetimerne.” lyder det i forvaltningens anbefaling.

P-husene er fantastiske
Det er Jakob Hougaard fuldstændig enig i. Han bor på C.F. Møllers Allé i Ørestad, og han ser ikke noget problem i at parkere i det nærmeste p-hus:
“Jeg har aldrig parkeret på Slusevej, og hvorfor skulle jeg dog det? Jeg bruger et p-hus få minutters gang fra min lejlighed. Bilen holder i tørvejr og der er altid plads. Jeg synes, at det er fantastisk, at Ørestad er skabt som en grøn bydel, hvor bilerne er væk fra gadebilledet. I resten af Købehavn er gaderne pakket til med parkerede biler overalt. Det er grimt, og det opdager man først rigtigt, når man er flyttet ud i Ørestad,” fortæller Jakob Hougaard som er tidligere Beskæftigelses- og integrationsborgmester samt overborgmesterkandidat for Socialdemokratiet.

This describes the image
Slusevej, Landehjælpvej, Kornskyldvej og Hovmålvej hører nu under privat parkeringsordning. Bor man ikke på en af vejene, skal man betale 20 kr/t for at parkere.

P-debatten som aldrig vil ende
Debatten om parkeringsmulighederne i Ørestad har eksisteret lige så længe som bydelen selv, og emnet er ofte oppe at vende på rådhuset.

Jens-Kristian Lütken (V), medlem af Teknik- og Miljøudvalget, har ofte kæmpet for lavere parkeringspriser i bydelen og for at udnytte de eksisterende p-huse bedre. Senest har han foreslået at udnytte p-husene til pendlerparkering. Han var den kandidat, der fik flest stemmer i Ørestad til kommunalvalget i november.

Det er et emne, der i den grad er delte meninger om. Line Barfod (EL), der er ny Teknik- og Miljøborgmester ønsker eksempelvis, at priserne skal være lige så høje i resten af København, som de er i Ørestad.

Borgere i Ørestad er også selv gået ind i kampen for at ændre parkeringsmulighederne i bydelen. Sidste år begyndte den længe ventede retssag om parkeringspriser i Ørestad. Fire kvinder, der bor i Ørestad, havde lagt sag an mod Københavns Kommune og By & Havn. Deres påstånd var, at de er udsat for forskelsbehandling af Københavns Kommune og By & Havn på grund af parkeringspriserne, som er væsentligt højere i Ørestad end i mange andre områder af kommunen. Senere på året i maj frikendte Københavns Byret så Københavns Kommune og By & Havn til stor skuffelse for Ørestads Parkeringsforening og flere politikere.

Ørestad Avis har tidligere skrevet om, at p-husene er halvtomme døgnet rundt, og at By & Havn overvejer, om man kan gøre noget anderledes – eksempelvis alternativ brug af p-husene. De har dog før afvist at ændre på licens-prisen.

Translate »