Slut med parkering på endnu en villavej

Om to år er det slut med at parkere på Slusevej ved Ørestad City. Vejen skal gøres til en sikker skolevej, og så er der ikke plads til parkerede biler længere. I alt 36 pladser nedlægges.

Der skal ske af “hensyn til sikkerhed, tryghed for fodgængere og fremkommelighed på Slusevej” skriver Teknik- og Miljøforvaltningen i et oplæg til Borgerrepræsentationens møde torsdag 25. august.

Forvaltningen vil lave en cykelsti langs Slusevej samt en såkaldt stikrydsning ved Kay Fiskers Vej. Men på Slusevej er kørebanebredden under seks meter, og det er for lidt, hvis der også skal være cykelsti. Af de i alt 37 parkeringspladser er én af dem en delebilsparkeringsplads, der vil blive omplaceret til Kornskyldvej.  De resterende 36 pladser har i dag tre timers parkering. Det er ikke muligt at etablere erstatningsparkering på de tilstødende villaveje, da de også er for smalle. Så forvaltningen vil have lov til at nedlægge dem.

“Parkeringspladserne nedlægges for at skabe den nødvendige sikkerhed og tryghed for fodgængere, cyklister, busdrift med 15 minutters drift i myldretiden og generel fremkommelighed på Slusevej,” forklarer forvaltningen.

Oversigt over delprojekterne i “Sikker Skolevej”. (Københavns Kommune 2022)

Børn med lang skolevej
Cykelstien er ét ud af fire dele i skolevejsprojektet, som skal sikre at alle børn på den kommende skole i Arenakvarteret (også kaldet Hannemans Skole) kan komme sikkert i skole. Underligt nok skal mange af skolens elever nemlig komme fra Ørestad City og villakvartererne. Skoledistriktet går helt over til både Edvard Thomsens Vej og Slusevej. Det betyder at mange børn skal krydse Slusevej og Arne Jacobsens Allé, derefter over motorvejen, og hen til skolen ved arenaen.
“Vejene omkring Arenakvarterets Skole ved Royal Arena opleves i dag som utrygge og usikre for bløde trafikanter. En tidligere sikker skolevejsanalyse, udarbejdet i forbindelse med planarbejdet for skolen, viser, at de eksisterende problemer vil blive forstærket, når skolen står færdig i august 2023,” skriver Teknik- og Miljøforvaltningen.

De tre øvrige skolevejsprojekter omkring Arenakvarterets skole:

  • At der laves tydeligere markeringer af stiforbindelse mellem arenaen og skolen. Her er der i dag en blanding af cyklister og fodgængere på arealet, hvilket vurderes at blive uhensigtsmæssigt.
  • At der etableres et nyt signalanlæg på Arne Jacobsens Allé ved Edvard Thomsens Vej. Det betyder at kommunen bliver nødt til at fælde tre af platantræerne, fordi det eksisterende helleanlæg skal ombygges. Træerne er opstammede (fuldkronede) platantræer, som er plantet i 2003, da de var ca. 18 år gamle og derfor i dag er ca. 37 år.
  • At der laves fodgængerovergang i signalanlægget på Arne Jacobsens Allé ved Ove Arups vej (tunnellen ved Field’s).

Kommunen har afsat 6,9 mio. kroner til i alt fire projekter for at skabe sikre skoleveje ved Arenakvarterets Skole. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i efteråret 2022 sende projektet i høring hos Arenakvarterets Skole og internt hos Københavns Kommune i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Det skal nok give ballade, når Borgerrepræsentationen på torsdag skal tage stilling til nedlæggelse af de 36 parkeringspladser i kommunen. Parkering er hjerteblod for flere partier, og i Ørestad har der været særlig meget debat om parkering og parkeringspriser, fordi næste al parkering i gadeplan er forbudt, og alle er henvist til betalingsparkering.

Det Konservative Folkeparti har allerede meldt ud, at de ikke vil stemme for nedlæggelse af p-pladser:
”Det Konservative Folkeparti er imod at der nedlægges parkeringspladser igennem projektet. Men en sikker skolevej, og øget trafiksikkerhed generelt, er meget væsentligt for os, vores børn skal kunne færdes trygt i trafikken når de skal til og fra skole, derfor støtter vi naturligvis etablering af fodgængerovergange og signalanlæg.”

I oplægget understreges det, “at hele skolevejsprojektet eller enkelte af delprojekterne kan annulleres, såfremt det ønskes”. Men i så fald vil det betyde “en forringelse af trygheden på skolevejsstrækningen Slusevej og Arne Jacobsensvej for brugerne af Arenakvarterets Skole, når skolen står færdig i august 2023”.

Translate »