Søer og kanaler i Ørestad Syd

Af Palle Jørnum, Robert Jacobsens Vej

Er søerne i Ørestad virkelig blandt de reneste i landet? At det skulle være tilfældet, vil Vandlauget i al fald gerne ha’ os til at tro. Vi kan således læse det på den planche, der er opsat ved søerne ud for spisestedet Ottetto. 

Det er unægtelig store ord. Som Danmarks reneste søer fremhæver ferskvandsbiologer normalt søer i Midtjylland, Himmerland og Thy: Grane Langsø, Hampen Sø, Slåen Sø, Madum Sø og Nors Sø er nogle af de mest kendte. At vores små søer her i Ørestad skulle være i samme liga, forekommer imponerende – også noget overraskende, og måske en anelse overdrevet? 

Og hvad er så Vandlaugets begrundelse for give søerne i Ørestad Syd denne ekstremt flotte vurdering? Hvilke undersøgelsesresultater ligger bag? Skal man tro Vandlaugets hjemmeside og svar fra sekretariatsmedarbejder på direkte forespørgsel, så indsamler Vandlaugets medarbejdere vandprøver hver 14. dag. Disse prøver skal dog primært bruges til at vurdere vandets sundhedsmæssige kvalitet – altså hvor farligt er det at hoppe i kanalerne og søerne; bliver man syg af at bade i søerne? Og selvfølgelig er sådan noget godt at vide. 

Men man må formode, at der også er gennemført undersøgelser, der fortæller noget om biodiversiteten i vandsystemerne. Når nu Vandlauget fortæller os at ”Ørestads kanaler og søer er hjem til et sprudlende økosystem af fisk, smådyr, …”, så må der vel findes undersøgelsesrapporter, som underbygger dén fortælling.

Men hvad findes der? En meget gammel rapport om planteplanktonet og derudover en rapport fra 2019 med titlen ”Monitering af planter og fisk”. Det er hvad jeg kan finde på Vandlaugets hjemmeside, og hvad jeg er blevet henvist til ved direkte henvendelse til sekretariatet. Intet der viser noget om det ”sprudlende økosystem af smådyr”, som Vandlauget fortæller om på deres hjemmeside. Intet om de vårfluelarver, slørvingelarver, døgnfluelarver, vandnymfer m.v. der er karakterarter for Danmarks mest rene søer – og som kunne forventes, hvis Vandlaugets flotte ord stod til troende.

I øvrigt: Når larverne af de her insekter bliver til voksne individer, ville man forvente at finde dem flyve omkring i vegetationen. Det gør man bare ikke – der er ikke tegn på noget nævneværdigt smådyrsliv i søerne; at det skulle være ”sprudlende”, lyder som fri fantasi.

Og jo, udover hvad der fremgår af de nævnte rapporter, bliver kanalernes og søernes indhold af planter og fisk hvert 6. år undersøgt nøjere for at få et tjek på miljøtilstanden. Vandlaugets vandundersøgelser gennemføres af et privat konsulentfirma, og man får selvfølgelig hvad man betaler for.

Vandlauget udfører et stort og fortjenstfuldt arbejde med at opsamle og aflede vand. Det er også lykkedes at få skabt gode søbredder med fin vegetation – men det ser ud som om der endnu er lang vej, før de også mestrer at få skabt en god biodiversitet i kanaler og søer. Arbejdet med oprensning af kanalerne viser i al sin gru, hvor slemt det står til med livet i kanalerne, i al fald her hos os i Syd: ikke en eneste vandplante. Kanalerne burde være vandløb med et rigt og velfungerende plante- og dyreliv.

Der er i sandhed plads til forbedringer, og der er behov for at vi nu får en ærlig og troværdig fortælling om, hvordan det står til med livet i søerne og kanalerne. 

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »