Spændende og produktivt år i ØICC 

Af Sophie Witzke, Sekretariatsleder, Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC)

Vi siger nu farvel til 2022, og jeg vil gerne takke for endnu et godt år i ØICC-partnerskabet med mange gode øjeblikke. Der er masser af virkelyst i partnerskabet, hvor projekter bliver formuleret og projektansøgninger er på vej. Alt dette har kun kunne lade sig gøre på grund af medlemmernes engagement og opbakning.

 2022 har været et spændende og produktivt år i ØICC. Vi har holdt en lang række netværksmøder, haft besøg af Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard til vores årlige direktørfrokost, været vært for en delegation af borgmestre fra Bilbao og afsluttet året med et velbesøgt klimaarrangement, hvor Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod holdt oplæg sammen med et stærkt panel af Ørestads-aktører. 

Vores projekter er også godt i vej, og nye projektgrupper er opstået. Aalborg Universitet har blandt andet gennemført et forskningsprojekt om fællesskabsorienterede boformer, der udspringer af en arbejdsgruppe i ØICC. Projektet har resulteret i en rapport med erfaringer om, hvordan man bedst designer nye byggerier og boligområder for fællesskaber, som kan bidrage til at kvalificere kommende projekter på området. ITU og KU er ved at nå afslutningen på et forskningsprojekt, der samler data om virksomheders bæredygtighedsrapportering og stiller dem til rådighed for alment brug. 

Sekretariatet har desuden faciliteret et samarbejde om at styrke by- og butikslivet i området ved Asger Jorns Allé samt koordineret Ørestads aktiviteter til Københavns arkitekturår i 2023, så vi sikrer, at bydelen bliver godt repræsenteret i kommunens program for næste år.

 Ved siden af disse arrangementer og projekter har vi brugt tid på at igangsætte et par større, strategiske indsatser, der skal sætte aftryk i Ørestad. 

I november fik vi sammen med et konsortium bestående af Smart City Insights, VOLCANO, IT-Universitetet og Patrade en bevilling af Realdania til at oprette et nyt datalab for bæredygtig byudvikling. 

Projektet kommer til at involvere flere af ØICC’s medlemmer og vil blandt andet have fokus på, hvordan man bruge data til at måle på biodiversitet, sundhed og byliv med Ørestad som case.

 I år har vi haft den glæde at byde velkommen til en række nye medlemmer: Bellagroup, Mastercard, CPH Village, CBRE og Huusmann Media er alle trådt ind i partnerskabet. 

I september indledte vi desuden et samarbejde med Københavns Kommune, der støtter partnerskabet økonomisk, og som åbner op for nye og spændende perspektiver.

 Det kommende år tegner til at blive mindst lige så begivenhedsrigt som 2022. Fokus for året er arkitekturåret, et muligt klimpartnerskab for bydelen og udvikling af Ørestad som en hub for tech og innovation. Der er også større arrangementer og netværksaktiviteter i vente.  

Til slut vil jeg sige en stor tak til ØICC’s bestyrelse for god sparring og for at sætte en ambitiøs og relevant retning for partnerskabet.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »