Stoleleg for vores skolebørn – igen igen

Af Nicolai Eilstrup, forperson for skolebestyrelsen,  Arena Skole & Fritid

Det er utroligt ærgerligt, at vi nu igen ser ind i, at Ørestads skolebørn bliver kastet ud i en ufrivillig omgang stoleleg af de to forvaltninger, der bærer ansvaret for at byggeriet af Arena Skole & Fritid endnu ikke er klar til ibrugtagning: Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen (Byggeri København). 

Et byggeri, der oprindeligt skulle have stået klar tilbage i 2023. og siden blev lovet klar i først maj og senest juni i år.

Forsinkelserne gør Danmarks dyreste skole endnu dyrere, fordi der pludselig skal findes løsninger til at sikre genhusning, da man ikke har lavet en langsigtet plan for Ørestads skoler i forbindelse med, at man laver det her koncept ‘tidlig opstart’ af skoler. Dvs. at man samler elever og giver dem et fælles navn, fx Skolen på Hannemanns Allé, men kun med udsigt til en dag ude i fremtiden at have en egentlig skolebygning. 

Gennem en årrække er man således skoleløs og til låns hos de, der endnu har lidt plads til overs, hvor man kan huse eleverne, eller i bedste fald placeret lokalt i egne barakker, hvilket må siges at foretrækkes fremfor den tilbagevendende løsning med at sende bydelens skolebørn med bus til andre skolers ledige lokaler.

Det betyder også, at man endnu engang kaster Ørestads folkeskoleelver ud i en ufrivillig stoleleg, hvor man skal finde ud af, hvem der nu skal stå for skud skolerne imellem mht. genhusningsløsninger, der i al hast skal findes, hvor man i stedet kunne have gået strategisk til værks, og sørget for en buffer med respekt for byggeriets og bydelens historik. Det er trods alt ikke mere end fem år siden, at vi på Arena Skole & Fritid – dengang Skolen på Hannemanns Allé – blev præsenteret for konceptet ‘tidlig opstart’ og kæmpede os til den lokale barakløsning sammen med de øvrige skolebestyrelser og aktive borgere – efter et år at have haft til huse hos Kalvebod Fælled Skole (og tak for det!).

På Arena Skole & fritid har vi nu de fakto to skoleløse årgange i hvert fald et halvt år frem. 

Første forslag var nemlig at sende dem på busser væk fra fællesskabet og lokalområdet. Måske kan man finde en løsning, der samler alle de elever, som ‘er i overskud’ i de midlertidige barakker, fordi det er, hvad der er muligt med så kort planlægningstid. 

Eller måske  tænker man kreativt og afsøger erhvervslejemål og andre muligheder fo at dække behovet både på kort sigt og den længere bane. Hvor det ender ved vi ikke endnu ikke. For vi er ikke den eneste Ørestadskole som mangler den nødvendige plads til alle.

For selvfølgelig har man planlagt, at andre skoler i bydelen fra det kommende skoleår skal overtage de midlertidige lokaler for at løse deres aktuelle kapacitetsbehov. Derved er vi nu bare sat i en situation, hvor vi alle tilbydes de samme trange kår, eller også bydes vi op til en god gammeldags omgang stoledans. 

Man kan kun sidde tilbage og undres over, hvorfor man dog ikke har regnet på at lave en lokal overkapacitet af egnede skolelokaler, for at sikre overlappet, hvis byggeprojektet skulle overskride afleveringsdatoen (som det nu er sket), samt at sikre det fremtidige behov i børnefamiliebydelen, Ørestad?

Måske bliver løsningen igen busser, der kører elever til andre steder i byen. Måske bliver løsningen, at vi ‘rykker sammen i bussen’ på de midlertidig matrikler med skolebarakker.

Uanset hvad, så er det langt fra optimalt at stå i en situation igen-igen, hvor der ikke er plads nok til alle. Der må og skal arbejdes strategisk og langsigtet med at finde specifikke, lokale løsninger for Ørestad i den lange periode hvor ’tidlig opstart’-konceptet er et grundvilkår. Det har nemlig konsekvenser for alle børn i Ørestad, der går på en af de (snart) fire folkeskoler i det fælles skoledistrikt.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »