Tag en tur til Byskoven  – med badetøj

Er Byskoven et flop? Eller hvordan får vi området udnyttet optimalt…

Jeg brugte en af de dejlige sommerdage vi har haft, til en cykeltur ud til Byskoven, og i samme ombæring for at se det nye badeanlæg færdigt.

Det er en dejlig direkte vej ud til Selinevej her fra Ørestad Syd, og naturen siger sommer. Og på vejen var jeg ovenikøbet så heldig at se gøgen, jeg hørte den, og så hvor den landede i et træ og fortsatte med sin kukken, men inden jeg nåede på skudhold af den med kameraet var den væk igen.

Byskoven, som er et område på 14 ha ud af de i alt 3500 ha som Naturpark Amager består af, blev anlagt for nogle år siden. Første gang vi læste/hørte om det reklamerede Kommunen med at man havde sået arealet til med sommerblomster som alle var velkomne til at tage ud og plukke. 

Senere blev der plantet træer, bl.a. frugttræer og frugtbuske, som også skulle være til fornøjelse for alle. Jeg har besøgt området regelmæssigt siden, og må nok indrømme at træer og buske har haft svært ved at klare sig, og der er også gået en del til på grund af vandmangel.

Bålpladser og bænke

Men på det sidste er der kommet flere tiltag, som alle skal gøre det attraktivt at besøge Byskoven, der er bålpladser med borde og bænke, der er områder som er indhegnet af massive naturhegn som skaber dejligt læ. Stien gennem området er gruset, så den er farbar for en cykel. Der er etableret noget der kaldes “skovhave”, som iflg. et opslag fra Københavns Kommune er et mindre område der er indhegnet med naturhegn, og beplantet med frugtbuske og mindre træer. Iflg. opslaget skulle der også være nogle buske og træer som ikke er så almindelige. Desværre bar også disse haver præg af manglende vedligehold – for selv om det skal være naturligt, kræver det alligevel lidt styring. 

Der er virkelig mange muligheder i Byskoven for børnefamilier på skovtur, skolebørn i grupper, unge mennesker ved bålstederne, eller bare til et pit-stop på cykelturen – jeg ville ønske det blev meget mere brugt.

Flot badeænlæg

Der var ikke andre mennesker end mig i området, før jeg kom ned til stranden og det nyanlagte badeanlæg, hvor jeg mødte et par stykker.

Badeanlægget er rigtig flot – det er ikke bare en badebro, men et flot anlæg med masser af muligheder, og nu er toiletbygningen også næsten færdig.

Iflg. Naturparkplan 2020-2025 er der planlagt yderligere 2 blå støttepunkter (som det nu etablerede ved Selinevej) ved Sydkysten, men Fredningsnævnet har i 2020 underkendt etableringen af de to sidste, p.g.a. fuglelivet. Denne afgørelse er siden anket af Naturstyrelsen, måske kunne de to punkter slås sammen, så det er lidt spændende om vi får flere.

Kort cykeltur

Men hele mit indlæg omkring Byskoven og badeanlægget er også et åbent spørgsmål om hvordan vi får folk til at tage ud og udnytte dette smukke og fantastiske område – så tæt på vores by. 

Vel at mærke uden at der skal anlægges en motorvej og parkeringspladser. Det eneste der manglede for at fuldende stedet var nogle cykelstativer ved badeanlægget – de cykler der var der, var mere eller mindre tilfældigt efterladt på diget. Og så måske lidt skiltning på vejen fra Ørestad, jeg har set flere være i tvivl om hvor det var. 

Lad os håbe folk får øjnene op for mulighederne i løbet af denne sommer – det ligger lige derude – en kort cykeltur fra Ørestad.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »