Tagfarm svæver i juridisk limbo

Drømmen om en tagfarm på taget af et kommende parkeringshus i Ørestad Syd lever, trods usikkerhed om, hvordan de otte millioner kroner, som kommunen har afsat til projektet, kan bruges. Foreningen bag tagfarmen efterlyser konkrete svar på, hvad problemet er.

Der er gået to år, siden politikerne satte otte millioner kroner af på kommunens budget til at etablere en tagfarm på taget af et kommende parkeringshus på Asger Jorns Allé. Politikere, forvaltninger og By & Havn, der ejer parkeringshuset, er alle enige om, at tagfarmen er en god idé. Men forskellige juridiske snubletråde har gjort det svært at finde en model for,  hvordan pengene kan udmøntes i praksis. Byggeriet af parkeringshuset går i gang til efteråret, men det er uvist, om det bliver med eller uden tagfarm på taget.

I foreningen Asgers Have, der står bag idéen om tagfarmen, er man optimistisk, men også frustreret over, at der efter to år stadig ikke findes en køreplan for, hvordan haven skal blive til virkelighed.

“Vi undrer os over, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen, efter halvandet år, endnu ikke er lykkedes med at finde en model for, hvordan pengene kan udmøntes,” siger Nick Vikander, der er en af initiativtagerne til Asgers Have.

Kommunal eller kommerciel

Det undrer Amager Vest Lokaludvalg sig også over. Derfor rettede udvalget kort før sommerferien henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen for at finde ud af, hvorfor sagen trækker i langdrag. I sit svar til Amager Vest Lokaludvalg peger forvaltningen på, at der er flere af elementerne i Asgers Have, som kommunen ikke lovligt kan yde støtte til.

“Det drejer sig blandt andet om foreningens ønsker om etablering og drift af en restaurant på taget og salg af grøntsager dyrket på taget. Det skyldes, at der vil være tale om private/kommercielle aktiviteter, som vil være tilvejebragt gennem kommunens støtte. Det er i strid med kommunalfuldmagtens forbud mod, at kommuner støtter erhvervsaktiviteter”, lyder det i notatet fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Det er en gammelkendt problematik, som blev beskrevet i Ørestad Avis allerede i 2021. Dengang foreslog Klaus Mygind fra SF, at kommunen kunne anlægge en del af taget, og at foreningen så selv kunne stå for den del, hvor en eventuel restaurant skulle være. 

Nick Vikander og resten af Foreningen Asgers Have er optimistisk på fremtiden for tagfarmen

Et ikke-problem

Ifølge Nick Vikander har den mulighed også været drøftet på flere møder med forvaltningen, og det skulle angiveligt godt kunne lade sig gøre. Han undrer sig derfor over, at forvaltningen fortsat henviser til denne problematik.

“Der er ikke noget problem eller konflikt om de kommercielle forhold. Det kan sagtens løses, og det ved forvaltningen også godt. Nogle funktioner er lovlige kommunale funktioner, der kan støttes med budgetmidlerne. Med andre kommercielle funktioner, som eksempelvis en restaurant, bliver vi nødt til at fundraise. Det er vi klar over, så det er ikke problemet,” siger han og fortsætter:

“Problemet er at få et klart svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen på, hvordan de otte millioner kroner i anlægsmidler konkret kan udmøntes. Det har vi haft meget svært ved at få.”

Anlæg eller drift

Foreningen Asgers Have har de sidste halvandet år haft adskillige møder med kommunen og By og Havn, hvor der er blevet drøftet flere forskellige løsninger på de juridiske udfordringer.

Problemet er, at parkeringshuset og dets tag ejes af By og Havn, som teknisk set er en privat virksomhed. Da kommunen ikke kan lave anlæg på privat ejet grund, er man nødt til at tænke kreativt. 

Ifølge Nick Vikander har det været på tale, at kommunen eventuelt kunne overtage taget, men her opstår et nyt problem. By & Havn har nemlig lavet en aftale med nabobygningen Himmelbyen, der skal have anlagt private tagterrasser på en del af parkeringshusets tag. Og det gør det meget vanskeligt for kommunen at yde anlægsstøtte. 

I stedet er Teknik- og Miljøforvaltningen gået i gang med at undersøge, om anlægsstøtten kan omlægges til driftsstøtte. Men det vil sætte Foreningen Asgers Have i en vanskelig situation. 

“Der er allerede afsat 0,8 millioner til driftsstøtte, og selv om otte millioner mere ville fremtidssikre tagfarmens aktiviteter i lang tid, løser det ikke problemet med at få etableret haven. Uden anlægsstøtte kan vi jo ikke anlægge tagfarmen, og så er vi lige vidt,” siger Nick Vikander.

Jord, træ og jern

I stedet har Nick Vikander og resten af foreningen foreslået, at kommunen overfører anlægsstøtten på otte millioner til foreningen, som så kan stå for anlægsprojektet. 

“Det svar, vi har fået, har været, at det formelt godt kan lade sig gøre. Men så kan pengene kun bruges til materialer. Ikke til løn eller tjenesteydelser. Så vi kan købe jord, træ og metal. Men vi kan hverken hyre en projektleder, en arkitekt eller en entreprenør,” siger Nick Vikander og fortsætter:

“Vi oplever ikke, at vi kan få en god forklaring på, hvorfor det er sådan. Vi er blevet oplyst mundtligt om, at det at købe tjenesteydelser er en kommerciel aktivitet. Det kan vi ikke forstå. Og det undrer os, at forvaltningen ikke nævner disse udfordringer i de skriftlige svar, de har givet til både politikere og lokaludvalget.”

Nick Vikander og resten af Foreningen Asgers Have oplever ellers generelt stor velvilje og støtte til projektet fra alle involverede parter. Alligevel undrer han sig over, at det er så svært at finde en løsning.

“Vi oplever støtte fra både By & Havn, politikerne og forvaltningen. Alle er interesserede i at finde en løsning. Vores store frustration er, at Teknik- og Miljøforvaltningen endnu ikke er lykkedes med at finde en konkret model til at udmønte de her penge i det halvandet år, der er gået, siden de fik opgaven af politikerne,” siger han og tilføjer:

“Vi kan jo ikke komme videre med projektet, før de finder en løsning.”

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »