Tagfarme på menuen i ny finanslov: “Asgers Have bør inspirere”

Skrevet af: Jakob Korshøj

Der er i den nye finanslov for 2022 sat millioner af til etablering af taghaver i de større byer i landet. Det fremgår af den nye finanslovsaftale, der kom på plads søndag:

“Aftalepartierne er enige om via en pulje at understøtte etablering af byhaver på tagterrasser i de større byer. Puljen udmøntes ved en ansøgningsrunde. Der afsættes 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025.”

Nick Vikander, formand for Foreningen Asgers Have, glæder sig over den nye aftale:
“Det er virkelig spændende, at der er afsat penge i finansloven til nye taghaver. En del af tanken ved Asgers Have har altid været at inspirere andre. Beslutningen om at etablere en tagfarm og et grønt samlingssted på et p-hus i Ørestad viser, at man godt kan gøre tingene anderledes, end man plejer. Hvis man alligevel bruger så meget plads til bilparkering, hvorfor så ikke bruge taget til noget, der skaber liv i lokalområdet? Jeg håber, at Asgers Have også kan vise andre, at det kan betale sig, at energien bag projekter kommer fra beboere og frivillige. Det ville være fantastisk, hvis puljen i finansloven kan fremme lignende projekter i København og andre steder, hvor der er trangt med plads,” siger han.Det fremragende initiativ Asgers Have vil vi gerne udbrede til flere steder.

Christiansborg blev inspireret af Asgers Have
På Christiansborg har man været inspireret af tagterasseprojekter som eksempelvis Asgers Have i Ørestad:
“Flere steder i København er det lykkedes at etablere tagterrasseprojekter, som på en rigtig god måde får tilført grønne åndehuller midt i en storby. Det fremragende initiativ som Asgers Have vil vi gerne udbrede til flere steder i København og andre større byer i Danmark,” siger Samira Nawa, MF for Radikale Venstre.

“ØsterGro og Asgers Taghave er nogle af inspirationskilderne,” siger Lisbeth Bech-Nielsen, finansordfører for SF.

Nogle af de lokalpolitikere, der har engageret sig meget i Ørestad, herunder projektet Asgers Have, er Jens-Kristian Lütken og Mette Annelie Rasmussen. De mener, at Asgers Have kan være et fyrtårn for lignende projekter i fremtiden:

”Jeg tror helt sikkert, at Asgers Have kan inspirere andre til at gå i gang med lignende projekter. Der er brug for flere af den slags steder i København, men også andre steder i landet er det oplagt at udnytte flade tage til at skabe mere bynatur. Asgers Have har vist, hvor langt man kan nå, når lokale ildsjæle tager fat,” fortæller Jens-Kristian Lütken (V), medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Mette Annelie Rasmussen (RV), medlem af Teknik- og Miljøudvalget, er også spændt på, hvad der kommer ud af det nye budget:
“Jeg blev super glad for at se, at man i finansloven har afsat midler til, at vi kan få flere grønne taghaver eller tagfarme i de større byer. Her er Asgers have jo et fantastisk eksempel, som jeg håber, at andre kan læne sig op ad, ligesom jeg håber, at flere københavnere får glæde af midlerne. Nu har regeringen og støttepartierne i hvertfald givet bolden op. Det bliver spændende at følge,” siger hun.

Den nye finanslovsaftale blev indgået søndag 5. december mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.

Over 8 millioner til start af Asgers Have
Asgers Have er en tagfarm med tilhørende restaurant, der skal etableres på det kommende p-hus Asger Jorn ved Asger Jorns Allé og Robert Jacobsens Vej overfor Vestamager Metrostation.

Ideen om en tagfarm ovenpå p-huset Asger Jorn er udviklet af lokale borgere i Ørestad Syd under Foreningen Asgers Have. I samarbejde med By & Havn og Lendager Group er der lavet et skitseforslag og et prisoverslag. Politikerne satte Teknik- og Miljøforvaltningen på sagen i den såkaldte overførselssag i marts måned. I september forhandlede partierne på rådhuset budgetaftalen for 2022 færdig, og her blev der afsat 8 millioner kroner til at udvikle, bygge og drive tagfarmen.

I budgetaftalen er der afsat:

0,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til en foranalyse.
7,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til en tagfarm.
0,5 mio. kr. på service i 2026 og 0,9 mio. kr. i 2027 og frem til afledt drift.

Parkeringshuset Asger Jorn forventes at åbne i 2024. Asgers Have vil blive til Københavns anden tagfarm, efter det ikoniske ØsterGro på Østerbro.

Foreningen Asgers Haves visioner for tagfarmen i Ørestad Syd:
– Udvendig trappe: Gæster kan tage trappen fra gadeplan og bevæge sig helt op på taget (ligesom VM Bjerget og Lüders P-hus i Nordhavn).
– Grøn sti: Oplevelsen og det grønne univers starter allerede på gadeplan. Trappen munder ud i en grøn sti, som binder de forskellige elementer på taget sammen.
– Måltidskasser: Inspirationen kommer fra ØsterGro. Der vil være højbede til dyrkning af råvarer og mulighed for salg af ugentlige måltidskasser til lokale beboere med ‘tag-producerede’ grøntsager, honning, æg mv.
– “Elses” Restaurant: Spisestedet bliver en fast del af bydelens hovedgade Asger Jorns Allé og sikrer liv og aktivitet på taget om dagen og om aftenen. Vi forestiller os, at en kombineret restaurant, café og madskole bidrager med at skabe liv i kvarteret alle årets dage.
– Ørestad Madskole: Ørestad Madskole skal tilbyde madlavningskurser og events for både virksomheder og private. Kurserne skal have forskellige temaer og ramme forskellige aldersgrupper og interesser. Madskolen vil gerne være et lokalt samlingspunkt for mad-interesserede, der har lyst til at dyrke deres passion for mad og lære mere.
– Nyttehaver: Dyrkning i højbede for lokale beboere. Det kunne eksempelvis være i samarbejde med Amager Urbane Haver. Deres medlemmer kunne tage højbedene i brug om nogle år, da der skal bygges på deres nuværende midlertidige haveanlæg langs Hannemanns Allé.
– Offentlige opholdsrum: Vi forestiller os et åbent område, hvor der er plads til at samle flere mennesker, men også små afgrænsede nicher med bænke eller stole og overdækninger.
– Forsamlingshus: En pavillon eller et orangeri med karakter af foredragssal vil danne rammen om foredrag, events, møder osv. Der kan man f. eks. hente inspiration fra domen i Grennessminde.
– Fisk og dyr: Der kan være bier og høns, der bidrager med honning og æg til restauranten, madskolen og måltidskasserne. Der kunne være en ‘låne-høns’-ordning for lokale beboere, som hos Miljøpunkt Østerbro. Vi forestiller os også en sø på taget med fisk.

Translate »