Tid til roadpricing på ladcykler?

Af Peter Hjorth, Medlem af Amager Vest Lokaludvalg, Formand for Ørestad Syd Borgerforening

Hvis du ejer en bil og bor i København, har du uden tvivl mærket det pres, som byens parkerings udfordringer har medført. Tænk hvis bilister skulle begynde at parkere deres køretøjer på cykelstier eller fortove – der ville være ramaskrig. Men i København ser vi, at cykler, og i særdeleshed ladcykler, indtager bilernes parkeringspladser, og denne tendens skaber et grobund for konflikt og yderligere trængsel.

For dem der ikke er bekendt med omfanget af problemet, lad mig komme med et par tal: København huser nu næsten 40.000 ladcykler. Dette tal overgår endda antallet af babyer i byen! Lad det synke ind et øjeblik. Med kun 152 dedikerede pladser til ladcykler, kan man nemt forestille sig, hvor tusindvis af ladcykler ender – på bilernes parkeringspladser.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune bekræfter faktisk, at ifølge færdselsloven, har cykler ret til at parkere de samme steder som motorkøretøjer. Denne udfordring intensiveres af det faktum, at antallet af parkeringspladser allerede er på vej ned i København. Hvis denne tendens fortsætter, kan København blive en by, hvor bilens tilstedeværelse bliver mere og mere begrænset.

Denne udvikling kan potentielt skade tusindvis af familier, der er dybt afhængige af deres biler. Bilens vigtighed rækker ud over blot transport – den kan betyde alt for en families trivsel, udfoldelsesmuligheder og daglige logistik. For mange er bilen også en vital del af arbejdet, og begrænset mobilitet kan derfor have konsekvenser for erhvervslivet og produktionen.

Det er vigtigt at anerkende, at det ikke er cyklisternes fejl. Men konsekvenserne af denne tendens kan ikke ignoreres. Hvordan vil politiet for eksempel håndtere regler om tidsbegrænset parkering for cykler, der mangler p-skiver? Bilister i København er blevet andenrangs brugere af deres egne parkeringspladser.

Måske er det tid til flere specifikke parkeringsområder for cyklisterne. Færdselsloven bør i hvert fald revurderes nu, inden det løber løbsk. København bør overveje at skabe en balance mellem cykler og biler, så ingen føler sig forfordelt, og byens infrastruktur kan bruges optimalt af alle dens indbyggere.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »