Trygheden stiger til det højeste niveau i 15 år

Københavns Kommune har årligt de sidste 15 år målt trygheden i byen. I år viser undersøgelsen, at antallet af københavnere, der føler sig trygge i aften- og nattetimerne, aldrig har været højere.

I 2024 føler 88 procent af københavnerne sig trygge i deres nabolag, hvilket er det højeste niveau, der er målt siden 2016. I bydelen Amager Vest er trygheden helt oppe på 91 procent.
80 procent af københavnerne er trygge i aften- og nattetimerne.  Det er højere end i 2023, og det højeste niveau, der er målt i de 15 år, Københavns Kommune har målt trygheden i byen. I Amager Vest er tallet 82 procent.

Samtidig er den borgervendte kriminalitet faldet en smule fra 40 til 39 anmeldelser pr. 1000 indbyggere siden 2022. Tyveri fra borgerne er den mest udbredte type borgervendt kriminalitet, men antallet af anmeldelser er ulige fordelt på tværs af byen.

I 2023 blev der på Amager Vest anmeldt 1899 tilfælde af borgervendt kriminalitet, hvilket svarer til 22 anmeldelser pr. 1000 indbyggere. Anmeldelsestallet for hele København er 39. Anmeldelsesniveauet er det næstlaveste i perioden 2013-2023, kun overgået af anmeldelsesniveauet fra 2021 (21).

“København skal være en tryg by for alle – uanset hvor du bor og på hvilket tidspunkt af døgnet, du bevæger dig rundt. Derfor er jeg stolt af, at fire ud af fem københavnere nu føler sig trygge i aften- og nattetimerne, og at den generelle tryghed også stiger. Men der er stadig områder, hvor for mange københavnere føler sig utrygge. Derfor er det afgørende, at vi bliver ved med at forebygge organiseret kriminalitet og fastholde de gode indsatser, vi har opbygget igennem årene,” udtaler overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S). 

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »