Vejlands Kvarter vedtaget – nu hedder det ‘Fælledby’

4. februar 2021. Det blev datoen, hvor fem års intens debat om byggeri på Amager Fælled nåede en milepæl med vedtagelsen af lokalplanen for en ny bydel med 2000 boliger ved vandrehjemmet og Vejlands Allé.  38 BR-medlemmer stemte for, 17 stemte imod. 

Projektet var forinden blevet vedaget i  Teknik- og Miljøudvalget midt i januar. Alle partier stemte for det nye kvarter — på nær Enhedslisten, Alternativet og Frie Grønne  (tidligere medlemmer af Alternativet). Peter Dits Christensen stemte også imod – han er tidligere medlem af Venstre, men nu løsgænger, efter at han gik imod sin gruppe i sagen om Vejlands Kvarter.

Samtidig med vedtagelsen fik masterplanen for området et nyt navn. Før hed den ‘Vejlands Kvarter’ – nu hedder bydelen ‘Fælledby’. Det var også navnet på vinderprojektet i arkitektkonkurrencen for byggeriet – som blev vundet af Henning Larsen Architects.
Projektselskabet bag Fælledby består af Pension Danmark og By & Havn. De har nu oprettet hjemmesiden www.faellledby.dk som giver information om den nye bydel.

De mange modstandere af byggeri på fælleden er skuffede over beslutningen, og vil kæmpe videre for at forsøge at standse byggeriet. 

“Det var trist at at høre, at politikerne i borgerrepræsentationen til sagerne om Amager Fælled og Fiskerhavnen ikke forholdt sig til, at der også er andre løsninger end at bygge,” udtaler . Knud Erik Hansen, Formand for Danmarks Naturfredningsforening  i København. Han mener at kommunen sagtens kunne have betal By & Havn de 1,4 mia. kr. for ikke at bygge de to steder. Uden uden at det ville gå ud over nogen andre bygge- og anlægsprojekter..
“Men sagen er ikke endeligt afgjort. Der forestår et kommunevalg og den folkelige modstand vil vokse,” udtaler han.

Fælledby skal være (næsten) bilfri. Kvarteret opdeles i tre nabolag med egne, fælles faciliteter og mødesteder. (Henning Larsen Architects)Amager Fælleds Venner har startet en underskriftsindsamling for at få en vejledende  folkeafstemning om byggeplanerne.
“Indtil videre er der ikke blevet lyttet til den store utilfredshed og de mange bekymringer over byggeplanerne, som titusindvis af borgere har givet udtryk for. Vi mener, det er ret og rimeligt, at københavnerne bliver hørt i en sag med så afgørende betydning for byen”, siger Steffen Rasmussen, formand for Amager Fælleds Venner.

Omfattende hensyn
By & Havn og Pension Danmark er glade for at byggeriet nu kan komme i gang. De to selskaber fastholder, at der vil blive tale om det mest bæredygtige boligområde i Danmark, og at der tages omfattende hensyn til biodiversiteten på Amager Fælled. Det første der nu skal ske på byggefeltet, bliver netop at etablere erstatningslevesteder for områdets beskyttede arter, de såkaldte bilag IV-arter. Det arbejde går i gang i foråret. Næste skridt bliver at sikre, at at der ikke kan trænge farlige gasser op til jordoverfladen, eller op i bygningerne. For området har i mange år været en stor losseplads.

”Vi har helt fra starten haft meget høje ambitioner om at skabe en bydel i respekt for den helt særlige placering og omkringliggende natur. Med Fælledby får vi et nyt og visionært bud på, hvordan fremtidens grønne og klimavenlige byer kan udvikles, og hvordan vi i storbyerne i endnu højere grad kan skabe sameksistens mellem mennesker og natur,” siger By & Havns adm. direktør Anne Skovbro.

Fælledby skal være et klima- og CO2-venligt byggeri med træ som gennemgående byggemateriale i de bærende konstruktioner og med facader i bl.a. tegl, træ og genbrugsmaterialer – og også begrønnede facader.
“Med udgangspunkt i områdets eksisterende flora og fauna er det målet at indrette bygninger og byrum, så der bliver skabt grønne overgange mellem by og natur og gode levevilkår for både mennesker, planter og dyr” skriver projektselskabet.

Kampen om byggeri på fælleden, kort fortalt:

1994: Det besluttes af Folketinget, at en del af Amager Fælled skal sælges til byggegrunde for at være med til at betale for metrobyggeriet. Området ved sundby metrostation udpeges og affyredes. Til gengæld fredes store dele af resten af Amager fælled, inklusive den gamle losseplads i det sydvestlige hjørne. Danmarks Naturfredningsforening forsøger forgæves at bremse beslutningen.
2016: Byggeplanerne tages op af skuffen. Projekt Ørestad Fælled Kvarter kal være et moderne, bæredygtigt bynaturkvarter med 2500 boliger lige ved metroen.
Planerne får en storm af protester til at rejse sig. De 18 hektar, som kvarteret skulle fylde, er helt uerstattelig natur, lyder kritikken. Området ved Sundby Station en “gammel strandeng fra stenalderen”. Der bliver indsamlet tusindvis af underskrifter og afholdt flere demonstrationer.
2017: Flere partier bliver nervøse op til kommunalvalget i november 2017. I september 2017 tilslutter Venstre og Konservative sig, at det skal undersøges, om der kan bygges et andet sted – men stadig på fælleden. Halvanden måned før kommunalvalget trækker overborgmester Frank Jensen (S) planerne om Amager Fællled Kvarter ved Sundby metrostation tilbage.
2018: Syv partier i Borgerrepræsentationen aftaler at opføre en bydel med 2000 boliger på området ved vandrehjemmet – også kaldet lossepladsgrunden eller campinggrunden. En y arkitektkonkurrencen lanceres. Enhedslisten og Alternativet stemmer imod.
2020: Lokalplanproces for Vejlands Kvarter går i gang, herunder omfattende natur- og miljøundersøgelser, der skal sikre, at så meget som muligt af det eksisterende dyre- og planteliv kan bevares eller erstattes andre steder på fælleden. Det viser sig også at være en udfordring, at der ligger ukendte materialer og gasser fra lossepladsen ned i jorden.
2021:Projekt ‘Fælledby’ vedtages.

FAKTA om Fælledby
Området er cirka 18,1 hektar, og 6,3 hektar skal friholdes til natur- og friarealer
Bydelen rummer i alt tre nabolag, der alle får grønne gårdrum, der åbner sig mod landskabet, og en tæt bymidte med en central nabolagsplads.
Omkring nabolagspladserne planlægges et lokalt handelsliv med caféer, mindre detailbutikker og pladser.
Fælledby får også en folkeskole, to daginstitutioner og en større dagligvarebutik.
Det er planen at udvikle området etapevis over de næste cirka 10 år.
Når boligområdet er fuldt udbygget ventes det at rumme cirka 2.000 boliger, hvoraf godt 500 skal være almene boliger.
Der vil være parkering i p-anlæg. Flest p-pladser i nabolag tættest på Vejlands Allé.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »