“Vi arbejder hårdt på at forbedre fauna og flora”

Søer og kanaler i Ørestad Syd: Svar fra Vandlaugets formand Jakob Hougaard

I et læserbrev den 13. maj sætter Palle Jørnum spørgsmålstegn ved Vandlaugets formidling om vandkvaliteten i Ørestads kanaler og søer. Som formand for Vandlauget ønsker jeg at svare på kritikken og rette op på de misforståelser, der desværre er opstået.

For det første kritiserer Palle Jørnum Vandlauget for at overdrive vandkvaliteten og ikke have belæg for det, der står på et skilt ved søerne. Palle Jørnum har desværre nok ret i, at vandet ikke længere er blandt det reneste i landet. Skiltet er sat op for nogle år siden for at gøre opmærksom på det helt unikke kanal- og søsystem, der er en del af Ørestads DNA, og som på det tidspunkt havde en glimrende kvalitet. Vi bør rette teksten på skiltene, så formidlingen ikke spænder ben for det store og vigtige arbejde, Vandlauget står bag.

Dernæst skriver Palle Jørnum, at årsagen til, at Vandlauget måler vandkvaliteten, skulle være for at vurdere vandet som badevand. Det er til gengæld direkte forkert. Og jeg ved ikke, hvor den misforståelse kommer fra. Vandlauget har – både da Palle henvendte sig med spørgsmål via sekretariatet og på det efterhånden berømte borgermøde i 8Tallet – understreget, at vi IKKE måler vandets badekvalitet. Hvis man skal måle for badevandskvalitet, skal man måle langt hyppigere og på andre parametre, fx colibakterier.

Vores målinger analyseres blandt andet for fosfor, fordi for høje koncentrationer kan ødelægge økosystemet og derfor er noget, vi reagerer på.

Koncentrationen af fosfor var efter mange års byggeaktivitet i området bekymrende høj i Hovedkanal Syd, som leder vand ud i søerne. Det har været et større detektivarbejde at finde kilderne til forureningen og stoppe dem og et endnu større diplomatisk arbejde at få de medskyldige til at punge ud og medfinansiere oprensningen.

Men det lykkedes til sidst. Derfor har Vandlaugets driftsmedarbejdere siden starten af året sektion for sektion tømt kanalen for vand og undervejs flyttet så mange fisk som muligt, inden store slamsugere kunne suge det forurenede slam op fra bunden og køre det væk. Derefter bliver kanalen atter fyldt med regnvand fra tagene, som kan løbe ud i søerne og rette op på den forurening, som desværre også ser ud til at have spredt sig og påvirket den fauna og flora, som ellers i mange år har haft det ret godt.

Ud over de løbende målinger af plante- og fiskelivet i søer og kanaler fik vi i efteråret 2023 undersøgt smådyrslivet i søerne, og vi foretager i år samme måling i Den Landskabelige Kanal i Ørestad Nord. Målingen fra søerne viste et temmelig nedslående resultat, da søernes økologiske kvalitet blev vurderet til at være ringe. Biologen, der har foretaget undersøgelsen, peger på forskellige årsager blandt andet slam på bunden af søerne. 

Derfor har Vandlauget besluttet at måle igen til næste år, og vi krydser fingre for, at søerne til den tid har haft mulighed for at komme sig og restituere, når der atter bliver udledt renere vand.

Men Palle Jørnum kritiserer os også for at lade konsulentfirmaer forestå vores vandundersøgelser. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Netop fagkonsulenter, som løbende måler plante- og fiskelivet i søerne, har været meget årvågne og hjulpet i forhold til oprensning af kanalen. De dygtige rådgivere udarbejder også hvert år en over 100 sider lang rapport til Vandløbsmyndigheden i Københavns Kommune, som år efter år udtrykker stor tilfredshed med både rapporteringen og det store arbejde, Vandlauget udfører. 

Jeg kan derfor ikke forstå, hvad Palle Jørnum mener, vi skulle gøre, hvis vi ikke skulle gøre brug af kompetent ekstern konsulentbistand. 

Til slut laver Palle Jørnum endnu en fejlslutning, som jeg også må adressere. At der ikke var en eneste vandplante i kanalen, har intet med forurening at gøre. De åkander, man ser andre steder i Ørestad, er – ligesom både søer og kanaler – unaturlige og menneskeskabte. Åkanderne er ”plantet” af mennesker og betalt af de enkelte grundejerforeninger med tilladelse fra Vandlauget, naturligvis. 

Nu hvor kanalen er renset og fyldt med vand igen, har Grundejerforeningen Ørestad Syd også valgt at sætte åkander et par steder, så dem håber jeg, at Palle og alle andre vil nyde synet af.

Du skal have abonnement for at læse denne artikel

Få adgang til Ørestad Avis - Første måned på gratis prøve
Translate »