Videnspartnerskaber mellem virksomheder og universiteter

Årsmøde: Nyt center på Københavns Universitet vil etablere samarbejder mellem virksomheder og forskere – for at finde holdbare løsninger på komplekse problemer. 

På årsmødet i ØICC (Ørestad Innovation City Copenhagen) 30. april var der besøg af Simon Kjær Hansen, Centerleder på Dronning Marys Center under Københavns Universitet. Det nye center forsøger at danne videnspartnerskaber omkring komplekse problemer mellem universitetet og f.eks. virksomheder. 

Samarbejde med Ørestads universitetsmiljø og virksomheder i Ørestad er et emne, som også ØICC arbejder med.

“Et eksempel på en kompleks problemstilling, som vi måske kun kan løse ved at indgå i nye videnssamarbejder, kunne være den grønne omstilling. Alle er enige om at der skal gøres noget, men når målene skal omsættes til handling, møder omstillingen modstand fra lokalsamfund eller erhvervsgrupper,” fortalte Simon Kjær Hansen. 

Han nævnte også HOPE projektet fra Coronatiden som et eksempel. Her leverede forskerne viden om danskernes reaktioner på coronarestriktionerne nærmest i realtid. Det gjorde det muligt at tilpasse de mange regler til den parathed, der var i befolkningen.

“Projektet viser bl.a., at tillid til demokratiet svækkes, hvis reformer opleves som udokumenterede og virkningsløse. Der kan opstå en skepsis overfor, at når det nu er så vigtigt, hvorfor sker der så ikke noget – er det overhovedet de rigtige institutioner vi har?” sagde Simon Kjær Hansen.

Også universitetet har også brug for videnssamarbejder med f.eks. virksomheder. 

“Normalt foregår overførslen af viden fra forskningsverdenen via forskningspublikationer. Men vi kan gøre langt mere gavn, hvis vi indgår i tætte samarbejder, med dem der rent faktisk har brug for vores viden ude i den rigtige verden. Sammen kan vi undersøge, om løsninger og årsager uklare. Om problemet går å tværs af sektorer og fagligheder, og om de kendte løsninger overhovedet vil virke. Det er meget bedre at opbygge ny viden i et ligeværdigt partnerskab,” sagde han.

Translate »